Domů Články Armáda připravila Strategii kybernetické obrany na roky 2018 až 2022

Armáda připravila Strategii kybernetické obrany na roky 2018 až 2022

Národní centrum kybernetických operací (NCKO) vypracovalo Strategii kybernetické obrany České republiky pro období 2018 – 2022, která stanovuje koncepční podmínky pro zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru. Dokument definuje základní vizi a cíle, které popisují plánovaný vývoj kybernetické obrany v jednotlivých dílčích oblastech. Vojenské zpravodajství buduje NCKO na základě rozhodnutí vlády, která v roce 2015 svěřila kybernetickou obranu právě Vojenskému zpravodajství. V souvislosti se zveřejněním strategie zároveň dochází ke změně názvu kybernetického pracoviště na NCKO.

Strategie kybernetické obrany ČR reaguje na klíčové výzvy v oblasti kybernetické obrany

Především se jedná o nové trendy prosazování vlivu, vzrůstající riziko ze strany nestátních aktérů, kyberterorismus, rostoucí počet zařízení internetu věcí, nízká míra digitální gramotnosti, nedostatečné povědomí uživatelů o zásadách bezpečnosti v kybernetickém prostoru a vzrůstající závislost obranných složek státu na informačních a komunikačních technologiích.

Zpracovaný dokument je v souladu s Akčním plánem k Národní strategii kybernetické bezpečnosti pro období let 2015 – 2020, který schválila vláda České republiky 25. května 2015. Právě v tomto dokumentu zadala vláda Vojenskému zpravodajství úkol vybudovat centrum, které bude schopné provádět široké spektrum operací v kyberprostoru, a to jak na podporu zahraničních operací AČR v rámci NATO nebo EU, tak i v případě hybridního konfliktu za účelem obrany ČR.

Změna názvu kybernetického pracoviště na Národní centrum kybernetických operací

V souvislosti se zveřejněním Strategie kybernetické obrany ČR dochází také ke změně názvu kybernetického pracoviště Vojenského zpravodajství z Národního centra kybernetických sil na Národní centrum kybernetických operací (NCKO).

Pojem „síly“ je tradičně i legislativně užíván pro organizační označení jednotlivých bojových složek Armády České republiky. V rámci ozbrojených sil navíc dojde se začátkem nového roku k vytvoření Velitelství kybernetických sil a informačních operací. Kybernetické síly budou tedy sloužit potřebám armády a souviset striktně s její činností, kdežto Národní centrum kybernetických operací je institucí určenou ke komplexnímu zajišťování kybernetické obrany České republiky.

Zdroj: army.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Zákon garantující digitální komunikaci občanů se státem je připraven
13.12.2018
Předseda Pirátů a Výboru pro veřejnou správu a...
Resort obrany plánuje zadat IT tendr na provoz spisové služby firmě GORDIC bez otevřené soutěže
6.12.2018
Server eGov.cz má k dispozici vládní materiál, z...
Česko se chce inspirovat digitalizací od Estonska
26.11.2018
V pátek 23. listopadu 2018 se premiér Andrej Babiš...
Kam kráčí Digitální Česko?
26.11.2018
V současnosti je v Česku 250 digitálních služeb a 5000...
Vládní opozice navrhuje další výjimky ze zveřejňování v registru smluv
23.11.2018
Minulý týden bylo v Poslanecké sněmovně na návrh ODS...

Diskuse

comments powered by Disqus