Domů Autorizovaná konverze dokumentů

Se štítkem: Autorizovaná konverze dokumentů

Tendr na provozování datových schránek získá do konce roku 2017 opět Česká pošta

Článek Ministr vnitra předložil vládě materiál, podle něhož má v úmyslu zadat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Provozování Informačního systému datových schránek“ v jednacím řízení bez uveřejnění České poště, s.p. Předmětem veřejné zakázky je...

Podmínky k zapojení bank do systému Czech POINT byly se zpožděním zveřejněny

Článek Ministerstvo vnitro minulý týden zveřejnilo ve věstníku podmínky k udělení autorizace pro bankovní instituce k výkonu kontaktního místa veřejné správy Czech POINT. Dále byly zveřejněny podmínky k využívání přístupového rozhraní datových schránek...

Boj za transparentní zakázky – posvětí vláda zadávání IT tendrů napřímo poště?

Článek České poště se otevírá možnost získávat bez soutěže tendry v hodnotách přesahujících stovky milionů. Pošta by měla kromě služeb eGovernmentu, jako jsou Czech POINT či datové schránky, poskytovat státním institucím i pevné připojení...

Na Czech POINT vydáno již přes 5 milionů výpisů

Článek Dne 3. května 2011 byla překonaná hranice 5 milionů výpisů na pobočkách Czech POINT, konkrétně se jednalo o výpis z katastru nemovitostí na pobočce ve statutárním městě Olomouc.

Slovník eGovernmentu

Článek Archiv zařízení podle zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, který slouží k ukládání archiválií. Atestace proces posuzování určitého produktu (způsobu řízení), jehož cílem je posouzení způsobilosti k užívání v informačních...