Domů Články Boj za transparentní zakázky – posvětí vláda zadávání IT tendrů napřímo poště?

Boj za transparentní zakázky – posvětí vláda zadávání IT tendrů napřímo poště?

České poště se otevírá možnost získávat bez soutěže tendry v hodnotách přesahujících stovky milionů. Pošta by měla kromě služeb eGovernmentu, jako jsou Czech POINT či datové schránky, poskytovat státním institucím i pevné připojení k internetu či služby mobilního operátora. Rozhodnutí náměstka ministra vnitra Radka Šmerdy by měla v nejbližší době posvětit vláda, návrh usnesení vlády se nyní nachází v meziresortním připomínkovém řízení.

V chystaném usnesení vlády se navrhuje změnit základní listinu státního podniku Česká pošta a rozšířit stávající předmět činnosti o výkon vybraných služeb o následující body:

 • dodávka, rozvoj a provoz systémů informačních a komunikačních technologií a souvisejících služeb, včetně infrastruktury, která se využívá při plnění úkolů státní správy,
 • provoz, dodávka a rozvoj systémů informačních a komunikačních technologií, které nakládají s citlivými daty nebo utajovanými informacemi, včetně datových registrů a datových skladů,
 • provoz, podpora a rozvoj kritické komunikační infrastruktury státu, včetně CMSContent Management System je počítačový systém zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu..
  zejména dle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů a zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné) správy.

V materiálu se dále uvádí, které vybrané služby by mohly být zajišťovány Českou poštou:

 • Hosting a housing základních registrů – Sdílený poskytovatel ICTinformační a komunikační technologie
  služeb může vystupovat jako provozovatel příslušných informačních systémů a provoz základních registrů by tak byl realizován jakožto služba poskytovaná Správě základních registrů.
 • Telefonní centra tísňového volání (TCTV) – Sdílený poskytovatel ICTinformační a komunikační technologie
  služeb by mohl participovat na vytvoření (návrh, výstavba), provozu a rozvoji TCTV, jakož i na monitorování, bezpečnostním dohledu a reportingu u tohoto centra.
 • Centrální zajištění provozu, dohledu a servisu nad komunikačními a informačními systémy – preventivní monitorování stavu a jednotlivých prvků infrastruktury ICTinformační a komunikační technologie
  služby v oblasti ochrany kritické infrastruktury, krizového řízení a mimořádných událostí zejména:
 • dodávky centrálních společných technologií a SW pro činnost operačních středisek základních složek IZS (projekt NIS IZS – Národní informační systém IZS),
 • zajišťování provozu, dohledu a servisu centrálních společných technologií a SW pro činnost operačních středisek základních složek IZS,
 • dodávky technologií a SW pro operační řízení základních složek IZS,
 • zajišťování provozu, dohledu a servisu technologií a SW pro operační řízení základních složek IZS.
 • Poskytování služeb systémového integrátora, odborné podpory pro ERP systémy (systémy a aplikace využívané organizacemi pro řízení svých vnitřních chodů) státní správy a samosprávy.
 • Poskytování služeb centrálního nákupního místa pro orgány státní (veřejné) správy.
 • Hosting a housing sekundárního umístění státní pokladny.

Cílem nového konceptu je snaha posílení pozice držitele poštovní licence vytvořením sdíleného poskytovatele služeb informačních a komunikačních technologií pro státní správu. Za údajným zefektivněním Komunikační infrastruktury veřejné správy a dosažení dalších úspor lze prý do budoucna uvažovat i o udělení práv na používání části volných frekvencí pro Českou poštu, jakožto nového mobilního operátora pro státní správu.

Podle Šmerdy by pošta poskytovala ceny „pouze za cenu nákladů“ a státní správa by tak mohla ušetřit. Díky výjimce v zákonu by však výběrem státního poskytovatele ICTinformační a komunikační technologie
služeb bylo možné obejít zákon o veřejných zakázkáchzákon č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách
a poště by byly přidělovány zakázky netransparentním způsobem v jednacím řízení bez uveřejnění. Praxe navíc ukazuje, že výběr dodavatele u hlasových a datových služeb formou otevřeného řízení může přinést výrazné úspory –Český statistický úřad touto cestou dosáhl 70% úspor. Jak se k této otázce postaví Nečasův kabinet?

zdroj: vlada.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Za upozornění na podezřelou veřejnou zakázku se zřejmě nově nebude platit poplatek
14.11.2019
Na podezřelé veřejné zakázky lze Úřad na ochranu...
Sněmovna schválila návrh zákona o právu na digitální služby
11.11.2019
Sněmovna v pátek ve třetím čtením schválila zásadní...
Datové schránky po 10 letech: 700 milionů zpráv a nárůst uživatelů
8.11.2019
Před deseti lety, 1. listopadu 2009, spustilo...
Registraci do nového mýtného systému provedlo za měsíc jen 5 % malých dopravců
22.10.2019
Ministerstvo dopravy varovalo, že pokud nezačnou malí...
ICT Unie spustila skupinu pro přípravu nasazení zákona o právu na digitální službu
14.10.2019
Lobbistická organizace ICT Unie vytvořila novou...

Diskuse

comments powered by Disqus