Domů Články Čerpání dotací v roce 2018: 10 tisíc projektů podpořených z fondů EU

Čerpání dotací v roce 2018: 10 tisíc projektů podpořených z fondů EU

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) na pracovní úrovni na svém zasedání projednala pokrok v čerpání evropských dotací za uplynulý rok. Jen v roce 2018 byla zahájena realizace u více než 10 tisíc projektů. Stranou diskuze nezůstala ani příprava programového období 2021–2027 a další aktuální témata spojená s čerpáním z ESIF. Celkem jsou za současné programové období 2014–2020 uzavřeny smlouvy s příjemci na více než 391 mld. Kč, tj. více jak dvě třetiny prostředků určených pro ČR.

Dvě třetiny z dotací určené pro ČR pro roky 2014 až 2020 se již čerpá

„Rok 2018 můžeme, co se týká čerpání evropských dotací, považovat za úspěšný. Nejenže se nám podařilo vyčerpat všechny peníze, u kterých hrozilo propadnutí, ale také začalo být z evropských fondů realizováno více než 10 tisíc nových projektů, pokud započítáme i Program rozvoje venkova, zaměřený především pro zemědělce, je jich dokonce přes 51 tisíc. Celkem jsou za současné programové období 2014–2020 uzavřeny smlouvy s příjemci na více než 391 mld. Kč, tj. více jak dvě třetiny prostředků určených pro ČR,“ uvedla ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj Kateřina Neveselá

„V roce 2019 nás čekají další výzvy – nejen opětovné zajištění hladkého čerpání peněz z evropských fondů, ale dojde také k vyhodnocení toho, jak se nám daří naplňovat finanční i věcné milníky. Pokud si povedeme dobře, můžeme z Evropské komise získat navíc 6 % prostředků takzvané výkonnostní rezervy.“, uvedla dále Neveselá.

V roce 2019 bude probíhat i revize Dohody o partnerství

Jedná se o strategický dokument mezi ČR a Evropskou komisí, který zaštiťuje čerpání z ESIF. Mimo této revize Rada pro ESIF na pracovní úrovni projednala také plán vyhodnocování naplňování Dohody o partnerství (evaluační plán), stav vyjednávání legislativy pro čerpání z evropských fondů pro období 2021–2027 a národní priority pro financování včetně návrhu operačních programů, o kterých by měla v druhé polovině ledna rozhodnout vláda.

Co je Rada ESIF?

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) je nadresortním odborným a poradním orgánem vlády ČR v oblasti evropských fondů, který se pravidelně schází k diskuzi nad aktuálními otázkami. Na pracovní úrovni jsou jejími členy zástupci ústředních orgánů státní správy, poradních a pracovních orgánů vlády ČR, územních samosprávných celků, sociálních a hospodářských partnerů, nestátních neziskových organizací a podnikatelů.

Zdroj: MMR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Za první kvartál bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč
17.4.2019
Včera v úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém...
Využívání záruk a výhodných úvěrů z EU má být v období 2021-2027 jednodušší
9.4.2019
Evropská komise (EK)se v Praze setkala se zástupci...
Druhá výzva iniciativy WiFi4EU bude otevřena od 4. do 5. dubna 2019
3.4.2019
Iniciativa WiFi4EU otevírá druhou výzvu pro orgány...
MMR poradí, jak správně postupovat v procesu veřejných zakázek
21.3.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) prostřednictvím...
Další kritika MPO, na rozhodnutí o přidělení dotací žadatelé čekali skoro rok
5.3.2019
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že na...

Diskuse

comments powered by Disqus