Domů Komentáře Česká pošta své povinnosti za rok 2017 plnila, přesto musel ČTÚ několikrát udělit pokutu

Česká pošta své povinnosti za rok 2017 plnila, přesto musel ČTÚ několikrát udělit pokutu

Povinnosti jsou držiteli poštovní licence dány zejména § 33 zákona o poštovních službách a rozhodnutím o udělení poštovní licence. Po souhrnném zhodnocení všech zjištění Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) lze zkonstatovat, že Česká pošta své zákonné povinnosti vyplývající jí z udělené poštovní licence v roce 2017 průběžně plnila. Při poskytování nejen základních služebt se však nevyvarovala některých nedostatků, proto udělil poště ČTÚ několikrát pokutu.

"I přes některé dílčí nedostatky uvedené již v přechozím textu zajistila Česká pošta dostupnost základních služeb v roce 2017 v souladu se zákonem o poštovních službách a vyhláškou č. 464/2012 Sb. Případné změny v zajištění dostupnosti pošt Česká pošta komunikuje s dotčenými obcemi, což přispívá k lepšímu přijetí změn ze strany veřejnosti.", konstatuje ve výroční zprávě ČTÚ.

Česká pošta průběžně optimalizuje svou síť provozoven a převádí je na základě smlouvy na třetí osoby s označením pošta Partner

V roce 2017 Česká pošta začala nově poskytovat základní služby prostřednictvím smluvních partnerů ve 180 případech, což představuje 55% nárůst oproti roku 2016. Povinností České pošty je udržovat svou síť v počtu 3 200 provozoven, proto dlouhodobě zůstává počet přístupových bodů poštovní sítě stabilní, pokud dochází ke změnám, jedná se pouze o jednotky provozoven.

Stejně jako v předchozích letech pokračuje trend poklesu objemu přepravených poštovních zásilek

Přestože dochází k pozvolnému poklesu objemu přepravených poštovních zásilek v rámci základních služeb i poukázaných peněžních částek, počet reklamací vyřízených v roce 2017 zejména na dodávání poštovních zásilek a na poštovní služby s dodejkou u samotné České pošty stoupl.

Naopak zde došlo k poklesu počtu reklamací poškození nebo úbytku obsahu zásilek. Na ČTÚ se oproti roku 2016 obrátilo o 18,2 % uživatelů méně,
kteří si stěžovali na dodávání poštovních zásilek, změnu ukládací pošty, porušení poštovního tajemství nebo nespokojenost s vyřizováním reklamace.

V roce 2017 zahájil ČTÚ celkem 18 řízení o správním deliktu a další tři řízení podle zákona o ochraně spotřebitele

Z celkových 36 řízení o správních deliktech řešených Úřadem v roce 2017 bylo osm těchto řízení pravomocně ukončeno a České poště byly uděleny
pokuty v celkové výši 25 000 Kč.

Zdroj: ČTÚ

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Piráti se zapojí do Rady vlády pro informační společnost i do pracovních skupin
17.8.2018
Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír...
Ministr vnitra chce dát poště až 1,5 miliardy, požaduje ale úsporný plán
8.8.2018
Ministr vnitra Jan Hamáček chce, aby Česká pošta ze...
V srpnu 2018 vznikne 8 nových pošt Partner
6.8.2018
Česká pošta pokračuje i v roce 2018 v projektu Pošta...
Od září se o počtu trestných bodů dozví občané on-line na portálu občana
2.8.2018
Bude stačit se pouze přihlásit na Portál občana. Kromě...
Vláda schválila rozšíření katalogu otevřených dat o dalších 13 registrů
27.7.2018
Zákon o svobodném přístupu k informacím stanovuje...

Diskuse

comments powered by Disqus