Domů Články Česko připravuje strategii pro rozvoj ICT - Digitální Česko v. 2.0.

Česko připravuje strategii pro rozvoj ICT - Digitální Česko v. 2.0.

Podporu podnikatelů i lepší ochranu uživatelů navrhuje ve 20 opatřeních nová vládní strategie "Digitální Česko v. 2.0 - Cesta k digitální ekonomice.", kterou představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se o aktualizaci dříve přijaté státní politiky v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Podle materiálu není bez vyspělé internetové infrastruktury konkurenceschopnost České republiky v EU i ve světě dlouhodobě udržitelná.  

Nová vládní strategie pokrývá hlavní problémy dnešního internetu - svobodný přístup a šíření informací, síťovou neutralitu nebo rozšíření širokopásmového připojení. Zároveň navrhuje postup státu vůči podnikatelům v ICTinformační a komunikační technologie
průmyslu a řešení problému pirátství hudby a filmů. Cílem je podporovat rozvoj internetových služeb a zboží s vysokou přidanou hodnotou, aby se Česko nestalo pouze „ICTinformační a komunikační technologie
montovnou“. Racionálním využíváním ICTinformační a komunikační technologie
se totiž zvyšuje produktivita i konkurenceschopnost, ICTinformační a komunikační technologie
přispívají k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji celé společnosti.

Nyní jde strategie do meziresortního připomínkového řízení, na jehož konci by o předloženém dokumentu měla hlasovat vláda.

Jaká jsou navrhovaná opatření?

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) společně s Radou vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost přebírají koordinační roli v problematice Digitální agendy. Nedílnou součástí této koordinace je i konzultační mechanismus se všemi relevantními subjekty a odbornou veřejností.

2. MPO dokončí úkoly uložené předchozí státní politikou v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu a to rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností.

3. Český telekomunikační úřad připraví a vydá Strategii správy rádiového spektra.

4. V souvislosti s připravovanou spektrální strategií provede Český telekomunikační úřad revizi využití spektra v pásmu 470 – 790 MHz s cílem harmonizovat zájmy a potřeby televizních vysílacích sítí a vysokorychlostních přístupových sítí k internetu. Cílem je zajištění plošné kontinuity dostupnosti stávajícího rozsahu televizního vysílání a úspora spektra pro další využití zejména pro vysokorychlostní přístupové sítě.

5. Český telekomunikační úřad zajistí udržování aktuální podoby technického rámce pro zemské digitální televizní vysílání formou národního D-booku, který obsahuje minimální požadavky na technické vlastnosti televizních přijímačů zemského vysílání prodávaných v České republice včetně stanovení minimální úrovně imunity vůči interferencím a povinnosti, že všechny prodávané přijímače budou schopny přijímat signál standardu DVB-T2 a formátu MPEG4 se zpětnou kompatibilitou na standard DVB-T formát MPEG2.

6. Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu provede revizi legislativy dopadající na televizní vysílání s ohledem na dokončení procesu přechodu z analogového na digitální vysílání. Zohlední se rovněž skutečnost, že programy médií veřejné služby musí být volně dostupné většině obyvatelů prostřednictvím zemského vysílání.

7. Nová oprávnění pro analogové vysílání zemského rozhlasu by měla být vydávána s dobou platnosti nejdéle do roku 2025.

8. Ministerstvo kultury s ostatními relevantními orgány státní správy zahájí dialog o rozvoji a propagaci digitálního rozhlasu DAB/DAB+.

9. Český telekomunikační úřad připraví obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu a dále vhodné měřící prostředky a vyhodnocovací postupy pro určení, zda poskytovatel přístupu k internetu dodržuje stanovené požadavky na kvalitu.

10. MPO bude nadále aktivně prosazovat plnění povinností vyplývající z usnesení vlády a podporovat přechod na internetový protokol verze 6 (IPv6).

11. MPO předloží vládě ke schválení materiál zaměřený na podporu rozšíření technologie DNSSEC ve veřejné správě a při využívání jejích elektronických služeb.

12. Český statistický úřad bude vyhodnocovat dopady ICTinformační a komunikační technologie
,
včetně úrovně digitální gramotnosti a elektronických dovedností obyvatel na národní hospodářství České republiky.

13. MPO bude sledovat a vyhodnocovat případné negativní dopady využívání nových technologií v oblasti ICTinformační a komunikační technologie
a podporovat samoregulační mechanizmy
.

14. Ministerstvo kultury na základě konzultace s dotčenými subjekty předloží analýzu a návrh na realizaci „Národní digitální filmové/hudební distribuční platformy“ a následně zahájí legislativní práce na právní úpravě.

15. Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat komukoliv přístup k internetu, případně přístup ke konkrétním internetovým stránkám nebo on-line službám.

16. Předsedkyně Legislativní rady vlády předloží úpravu Legislativních pravidel vlády tak, aby návrhy právních předpisů byly posuzovány i s ohledem na dopad na digitální ekonomiku.

17. V rámci rozvoje znalostní a informační společnosti je nutné zajistit, aby všichni měli přístup prostřednictvím internetu obecně ke všem informacím, které generuje veřejný sektor.

18. Úřad pro ochranu osobních údajů bude vývoj a aplikaci nových technologií sledovat a v případě selhání samoregulačních mechanismů v návaznosti na dozorové poznatky ze své činnosti navrhne řešení.

19. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracuje Strategii pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.

20. MPO bude nadále na národní i mezinárodní úrovni podporovat, aby v otázkách správy internetu byly před případnými legislativními opatřeními upřednostněny principy samoregulace založené na konsensu zúčastněných subjektů.

Podíl internetové ekonomiky v Česku roste

V roce 2009 tvořila v Česku internetová ekonomika 3,6 procenta HDP a podle odhadu Boston Consulting Group by do dvou let měla dosáhnout téměř šesti procent. Už dnes 27 procent podnikatelů nakupuje a 13 procent prodává on-line. Navíc se díky internetu radikálně mění další odvětví jako je například cestovní ruch, nebo finanční služby.

zdroj: vlada.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MPO vyhlásí novou výzvu na zvýšení dostupnosti rychlého internetu, opět za miliardu
11.9.2019
Do konce roku 2023 by lidé měli mít vysokorychlostní...
Garanční výbor podpořil zákon o právu na digitální služby
10.9.2019
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému...
Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky podle MPSV pokračují
5.9.2019
Datum spuštění projektu elektronické neschopenky...
MPO a MF představily živnostenský balíček, která má i díky elektronizaci usnadnit život podnikatelů
2.9.2019
Živnostenský balíček, který usnadní život malým a...
MPSV zná návrh svého rozpočtu pro rok 2020, na transformaci IT systémů půjde přes 800 milionů
26.8.2019
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)...

Diskuse

comments powered by Disqus