Domů Komentáře ČSÚ plánuje zadat tendr na rozvoj základního registru osob za 280 milionů bez soutěže

ČSÚ plánuje zadat tendr na rozvoj základního registru osob za 280 milionů bez soutěže

Server eGov.cz má k dispozici materiál, který Český statistický úřad předložil vládě České republiky s informací o připravované veřejné zakázce na zajištění podpory provozu a rozvoje registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „registru osob-ROS“). Osloveni budou na přímo bez soutěže stávající dodavatelé, předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 280 milionů korun bez DPH. Jaké jsou důvody pro oslovení úzkého okruhu dodavatelů?

Dodavatelem, který bude vyzván k uzavření rámcové dohody na zajištění poskytování služeb podpory provozu a rozvoje registru osob, je stávající dodavatel, společnost Adastra a stávající subdodavatelé, kterými jsou společnosti:

  • Asseco Central Europe, a.s.,
  • NESS Czech s.r.o.,
  • ICZ, a.s., 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění podpory správy, provozu a rozvoje do roku 2022 jednoho ze základních registrů veřejné správy – ROS . Cílem  je zajištění těchto služeb po skončení smlouvy se stávajícím dodavatelem.

ROS je na hranici svých možností

"Další vývoj a provoz ROS je ovlivněn potřebou zajištění obnovy hardwarové platformy, která je na hraně svých kapacitních možností a zároveň některým prvkům končí podpora ze strany výrobců. V souvislosti s budoucím vývojem základních registrů jsou uvažovány zásadní koncepční změny, které přistupují a budou přistupovat k HW i SW částem jednotlivých základních registrů jako celku. Potřeba spravovat a provozovat HW i SW části základních registrů ve specifickém režimu vychází ze specifického charakteru základních registrů jako páteřní infrastruktury státu." zdůvodňuje ČSÚ své rozhodnutí.

Z hlediska věcného správce ČSÚ je nutné pro zajištění provozu provádět kontinuální podporu ROS, a to jak na aplikační úrovni, tak na úrovni dodávaného HW a základního SW. Tato podpora musí být realizována s ohledem na možný přístup k výše popsaným informacím, které jsou zpracovávány aplikačním SW ROS a jsou ukládány na HW ROS. Z tohoto pohledu jsou aplikační SW, logy systému, rozhraní systému, základní SW a HW systému rovnocenné integrální části systému ROS a jako k takové musí mít stejnou úroveň ochrany s HW komponenty a podmínkami jeho podpory. Provozní podpora HW je součástí dodávky HW.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Méně otázek, údaje z registrů a pomoc České pošty, bude tak vypadat sčítání lidu v roce 2021?
11.5.2018
Při příštím sčítání lidu budou obyvatelé nejspíš...
Vnitro zadá státní IT agentuře NAKIT tendr za 165 milionů na realizaci projektu MORIS
28.7.2017
Server eGov.cz má k dispozici materiál, který...
Návrh zdravotnického výboru: SÚKL by mohl mít přístup do základních registrů,
22.5.2017
Poslanci sněmovního zdravotnického výboru dali ve...
Úřad průmyslového vlastnictví by mohl využívat údaje z IS veřejné správy
28.2.2017
Odcházející ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek včera...
Stát shromažďuje čím dál více dat o podnikatelích, zneužití může být snadné
4.10.2016
Finanční správa shromažďuje kvůli zavedení kontrolního...

Diskuse

comments powered by Disqus