Domů Články Další kritika MPO, na rozhodnutí o přidělení dotací žadatelé čekali skoro rok

Další kritika MPO, na rozhodnutí o přidělení dotací žadatelé čekali skoro rok

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) vázne přidělování dotací. Jedním z důvodů, které se negativně podepsaly na čerpání evropských peněz, byla velmi dlouhá doba potřebná na schválení žádosti o dotaci – v roce 2016 žadatelé čekali v průměru dlouhých 345 dní na rozhodnutí MPO, zda bude předložený projekt podpořen. Také na rozdíl od předpokladu MPO neměly v letech 2016 až 2018 malé a střední podniky dostatečný zájem o vypsané dotační výzvy. Nejvyšší kontrolní úřad se proto zaměřil na evropské dotace na podporu výzkumu a vývoje pro inovace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Dotace z OP PIK jsou určeny zejména pro malé a střední podniky, ale také velké firmy, výzkumné instituce a další subjekty. Kromě úspěšnosti čerpání dotací kontroloři prověřili, jakým způsobem MPO nastavilo pravidla pro rozdělování peněz nebo hodnotilo dopady rozdělené podpory.

U Agentury pro podnikání a inovace se kontroloři z NKÚ zaměřili například na to, jak agentura hodnotila projekty k podpoře či kontrolovala výběrová řízení. Na vzorku 12 příjemců, kteří získali téměř 220 milionů korun, pak kontroloři zjišťovali, jak příjemci dotace využívali a jestli dodržovali pravidla spojená se získáním podpory. Na investice z OP PIK do výzkumu, vývoje a inovací je pro Českou republiku v programovém období 2014 až 2020 připraveno 34,8 miliardy korun.

Na rozvoj a vývoj pro inovace bylo proplaceno na projekty pouze cca 10% alokované částky

Na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace z OP PIK byly na podzim roku 2018 proplaceny projekty za přibližně 3,5 miliardy korun. To představuje zhruba 10 procent z připravených dotací. Z pohledu projektů schválených k podpoře byla situace příznivější – ve stejné době MPO schválilo projekty za zhruba polovinu z připravených peněz, přibližně za 16,7 miliardy korun.

"Kontroloři dále zjistili, že v jedné z oblastí podpory OP PIK čerpání fakticky vůbec nezačalo. Jde o územní integrované investice, kde dotace podnikům zprostředkovávají městské aglomerace. Do podzimu 2018 městské aglomerace podaly pouze 15 žádostí o podporu za necelých 450 milionů korun a žádný projekt v té době nebyl schválen k podpoře. Přitom připraveno je více než 2,1 miliardy korun. V době kontroly navíc nemělo MPO pro tuto oblast připravený harmonogram pro vyhlašování dalších výzev na rok 2019.", uvdí NKÚ v tiskové zprávě.

Zdroj: NKÚ

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MMR poradí, jak správně postupovat v procesu veřejných zakázek
21.3.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) prostřednictvím...
Přes Portál občana půjde vyřídit i živnostenské oprávnění
20.3.2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo do...
Výmluvy operátorů na údajný zákaz ČTÚ na neomezená data a připojení jsou lživá
14.3.2019
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zaznamenal zvyšující...
Nápad Novákové na zlevnění dat nefunguje, dráhy nejspíš omezí objem dat cestujícím, služba se moc využívá
26.2.2019
Doba neomezeného stahování dat přes wifi ve vlacích...
Ministryně otočila, MPO prý činí vše pro snížení cen datových služeb
21.2.2019
Ministryně Nováková přišla s tiskovým prohlášením,...

Diskuse

comments powered by Disqus