Domů Články Další kritika MPO, na rozhodnutí o přidělení dotací žadatelé čekali skoro rok

Další kritika MPO, na rozhodnutí o přidělení dotací žadatelé čekali skoro rok

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil, že na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) vázne přidělování dotací. Jedním z důvodů, které se negativně podepsaly na čerpání evropských peněz, byla velmi dlouhá doba potřebná na schválení žádosti o dotaci – v roce 2016 žadatelé čekali v průměru dlouhých 345 dní na rozhodnutí MPO, zda bude předložený projekt podpořen. Také na rozdíl od předpokladu MPO neměly v letech 2016 až 2018 malé a střední podniky dostatečný zájem o vypsané dotační výzvy. Nejvyšší kontrolní úřad se proto zaměřil na evropské dotace na podporu výzkumu a vývoje pro inovace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Dotace z OP PIK jsou určeny zejména pro malé a střední podniky, ale také velké firmy, výzkumné instituce a další subjekty. Kromě úspěšnosti čerpání dotací kontroloři prověřili, jakým způsobem MPO nastavilo pravidla pro rozdělování peněz nebo hodnotilo dopady rozdělené podpory.

U Agentury pro podnikání a inovace se kontroloři z NKÚ zaměřili například na to, jak agentura hodnotila projekty k podpoře či kontrolovala výběrová řízení. Na vzorku 12 příjemců, kteří získali téměř 220 milionů korun, pak kontroloři zjišťovali, jak příjemci dotace využívali a jestli dodržovali pravidla spojená se získáním podpory. Na investice z OP PIK do výzkumu, vývoje a inovací je pro Českou republiku v programovém období 2014 až 2020 připraveno 34,8 miliardy korun.

Na rozvoj a vývoj pro inovace bylo proplaceno na projekty pouze cca 10% alokované částky

Na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace z OP PIK byly na podzim roku 2018 proplaceny projekty za přibližně 3,5 miliardy korun. To představuje zhruba 10 procent z připravených dotací. Z pohledu projektů schválených k podpoře byla situace příznivější – ve stejné době MPO schválilo projekty za zhruba polovinu z připravených peněz, přibližně za 16,7 miliardy korun.

"Kontroloři dále zjistili, že v jedné z oblastí podpory OP PIK čerpání fakticky vůbec nezačalo. Jde o územní integrované investice, kde dotace podnikům zprostředkovávají městské aglomerace. Do podzimu 2018 městské aglomerace podaly pouze 15 žádostí o podporu za necelých 450 milionů korun a žádný projekt v té době nebyl schválen k podpoře. Přitom připraveno je více než 2,1 miliardy korun. V době kontroly navíc nemělo MPO pro tuto oblast připravený harmonogram pro vyhlašování dalších výzev na rok 2019.", uvdí NKÚ v tiskové zprávě.

Zdroj: NKÚ

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Společnost s ručením omezením lze založit za jediný den, i díky elektronizaci či Portálu občana
16.7.2019
Zahájit podnikání se v České republice dá zvládnout za...
Vize MPO, podnikatelům by měla ubýt administrativní zátěž
10.7.2019
Hlášení či statistik, které musí vyplňovat podnikatelé,...
Česká republika se připojila k závěrům Rady k budoucnosti digitalizované Evropy po roce 2020
12.6.2019
Česká republika se připojila k závěrům o budoucnosti...
Vláda schválila program za 6 mld. Kč s názvem The Country for the Future, který pomůže firmám s inovacemi
21.5.2019
Vláda na včerejším jednání schválila návrh nového...
MPO: Firmy mohou začít žádat o dotace na vysokorychlostní internet, k dispozici bude 1 miliarda
9.5.2019
Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující...

Diskuse

comments powered by Disqus