Domů Komentáře Digitalizace vzdělávání ve školách: MŠMT neplní klíčové úkoly, chybí peníze a spoléhá se jen na EU fondy

Digitalizace vzdělávání ve školách: MŠMT neplní klíčové úkoly, chybí peníze a spoléhá se jen na EU fondy

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Problém pro rozvoj digitalizace vzdělávání představuje i její financování, které je silně závislé na prostředcích z fondů EU a dlouhodobě tak hrozí kolaps, protože se nejedná o stabilní zdroj financování.

Od roku 2011 do poloviny roku 2018 čerpaly školy z fondů EU přes 22 miliard korun

"Např. z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost získaly základní a střední školy 5,5 miliardy korun, za které pořídily zejména ICTinformační a komunikační technologie
vybavení. Vzhledem k zaměření operačního programu však školy musely tyto nákupy ICTinformační a komunikační technologie
zaštítit vytvořením více jak 1,8 milionu digitálních učebních materiálů. Ty jsou ale často nekvalitní, mají duplicitní obsah a využívají se jen minimálně. Takováto podpora tak byla podle NKÚ neefektivní",
uvádí KÚ v tiskové zprávě.

Prostředky z fondů EU navíc nepředstavují dlouhodobě stabilní zdroj financování

Po skončení programového období se mohou školy potýkat s výpadkem financí na nákup i správu ICTinformační a komunikační technologie
. Ze státního rozpočtu smí totiž školy na nákup ICTinformační a komunikační technologie
použít jen část prostředků. V letech 2013 až 2019 měly k dispozici celkově 1 000 až 1 136 korun na žáka ročně. Většinu těchto prostředků však musely použít na jiné nezbytné výdaje. Podle analýzy MŠMT z roku 2017 by školy potřebovaly na pořízení ICTinformační a komunikační technologie
ročně přidat 500 korun na žáka. Prostředky v systému financování regionálního školství se však navýšit nepodařilo.

"Projekty a opatření zaměřené na digitalizaci vzdělávání mají zvýšit digitální gramotnost žáků i učitelů, rozšířit digitální služby na školách a také zlepšit ICTinformační a komunikační technologie
vybavení škol. MŠMT v rámci Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 naplánovalo 43 aktivit a NKÚ prověřil 18 z nich. Ty klíčové ministerstvo stále nesplnilo. Neurčilo, jaké znalosti by měli žáci získat a jaké kompetence by měli mít učitelé, nezajistilo vzdělávací materiály pro žáky ani učitele, nevznikla ani nabídka dalšího vzdělávání pro učitele."
, uvedlo dále NKÚ.

NKÚ v rámci kontroly provedl pro dokreslení situace dotazníkové šetření mezi školami a analýzu statistických dat MŠMT, stav je tristní

I z nich podle NKÚ vyplynulo, že hlavní překážkou pro rozvoj digitalizace na základních a středních školách je nedostatek prostředků na výměnu, správu i nákup nové techniky, na kterou školy obtížně hledají zdroje.

Analýza dat pak ukázala, že zatímco na středních školách je celkově v průměru dostatek počítačů, na základních školách je situace horší. Na jeden počítač zde připadá 6,5 žáka, na středních školách jde o čtyři žáky. To je optimální počet žáků na jeden počítač i podle MŠMT. Průzkum také ukázal, že 80 % počítačů na školách je starších tří let.

Zdroj: NKÚ

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vláda projednala trojici stěžejních dokumentů k čerpání EU dotací
5.8.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě tři...
Jak je na tom letos Česko v čerpání z EU fondů?
16.5.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada...
MPO: Firmy mohou začít žádat o dotace na vysokorychlostní internet, k dispozici bude 1 miliarda
9.5.2019
Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující...
Za první kvartál bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč
17.4.2019
Včera v úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém...
Využívání záruk a výhodných úvěrů z EU má být v období 2021-2027 jednodušší
9.4.2019
Evropská komise (EK)se v Praze setkala se zástupci...

Diskuse

comments powered by Disqus