Domů Komentáře Digitalizace vzdělávání ve školách: MŠMT neplní klíčové úkoly, chybí peníze a spoléhá se jen na EU fondy

Digitalizace vzdělávání ve školách: MŠMT neplní klíčové úkoly, chybí peníze a spoléhá se jen na EU fondy

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Problém pro rozvoj digitalizace vzdělávání představuje i její financování, které je silně závislé na prostředcích z fondů EU a dlouhodobě tak hrozí kolaps, protože se nejedná o stabilní zdroj financování.

Od roku 2011 do poloviny roku 2018 čerpaly školy z fondů EU přes 22 miliard korun

"Např. z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost získaly základní a střední školy 5,5 miliardy korun, za které pořídily zejména ICTinformační a komunikační technologie
vybavení. Vzhledem k zaměření operačního programu však školy musely tyto nákupy ICTinformační a komunikační technologie
zaštítit vytvořením více jak 1,8 milionu digitálních učebních materiálů. Ty jsou ale často nekvalitní, mají duplicitní obsah a využívají se jen minimálně. Takováto podpora tak byla podle NKÚ neefektivní",
uvádí KÚ v tiskové zprávě.

Prostředky z fondů EU navíc nepředstavují dlouhodobě stabilní zdroj financování

Po skončení programového období se mohou školy potýkat s výpadkem financí na nákup i správu ICTinformační a komunikační technologie
. Ze státního rozpočtu smí totiž školy na nákup ICTinformační a komunikační technologie
použít jen část prostředků. V letech 2013 až 2019 měly k dispozici celkově 1 000 až 1 136 korun na žáka ročně. Většinu těchto prostředků však musely použít na jiné nezbytné výdaje. Podle analýzy MŠMT z roku 2017 by školy potřebovaly na pořízení ICTinformační a komunikační technologie
ročně přidat 500 korun na žáka. Prostředky v systému financování regionálního školství se však navýšit nepodařilo.

"Projekty a opatření zaměřené na digitalizaci vzdělávání mají zvýšit digitální gramotnost žáků i učitelů, rozšířit digitální služby na školách a také zlepšit ICTinformační a komunikační technologie
vybavení škol. MŠMT v rámci Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 naplánovalo 43 aktivit a NKÚ prověřil 18 z nich. Ty klíčové ministerstvo stále nesplnilo. Neurčilo, jaké znalosti by měli žáci získat a jaké kompetence by měli mít učitelé, nezajistilo vzdělávací materiály pro žáky ani učitele, nevznikla ani nabídka dalšího vzdělávání pro učitele."
, uvedlo dále NKÚ.

NKÚ v rámci kontroly provedl pro dokreslení situace dotazníkové šetření mezi školami a analýzu statistických dat MŠMT, stav je tristní

I z nich podle NKÚ vyplynulo, že hlavní překážkou pro rozvoj digitalizace na základních a středních školách je nedostatek prostředků na výměnu, správu i nákup nové techniky, na kterou školy obtížně hledají zdroje.

Analýza dat pak ukázala, že zatímco na středních školách je celkově v průměru dostatek počítačů, na základních školách je situace horší. Na jeden počítač zde připadá 6,5 žáka, na středních školách jde o čtyři žáky. To je optimální počet žáků na jeden počítač i podle MŠMT. Průzkum také ukázal, že 80 % počítačů na školách je starších tří let.

Zdroj: NKÚ

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MPO zahájilo veřejnou konzultaci k vysokorychlostnímu internetu
9.10.2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo veřejnou...
MPO vyhlásí novou výzvu na zvýšení dostupnosti rychlého internetu, opět za miliardu
11.9.2019
Do konce roku 2023 by lidé měli mít vysokorychlostní...
Vláda projednala trojici stěžejních dokumentů k čerpání EU dotací
5.8.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě tři...
Jak je na tom letos Česko v čerpání z EU fondů?
16.5.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada...
MPO: Firmy mohou začít žádat o dotace na vysokorychlostní internet, k dispozici bude 1 miliarda
9.5.2019
Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující...

Diskuse

comments powered by Disqus