Domů Články Dodavatelé veřejných zakázek v ČR mají nově bezplatný přístup k technickým normám o elektronické fakturaci

Dodavatelé veřejných zakázek v ČR mají nově bezplatný přístup k technickým normám o elektronické fakturaci

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo koncem roku pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017. Česko tak zajistilo řádné a včasné naplnění evropské směrnice o elektronické fakturaci.

Zadavatel nesmí podle zákona odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek tak nesmí zadavatel odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Toto ustanovení převádí do českého prostředí směrnici Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek (směrnice o e-fakturaci). V souladu s touto směrnicí obdržela pro vytvoření uvedeného evropského standardu elektronické faktury mandát organizace European Committee for Standardization (CEN).

V této souvislosti stát prostřednictvím MMR umožní dodavatelům veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017, která je pro tyto účely nezbytná. Povinnost zadavatelů veřejných zakázek neodmítat e-faktury, pokud odpovídají standardu elektronické faktury, nabývá účinnost v těchto termínech: 17. 4. 2019 u veřejných zadavatelů (ČR, její organizační složky a Česká národní banka); 17. 4. 2020 u ostatních zadavatelů (tedy plošně u všech zadavatelů).

Bezplatný přístup k normám o eFakturaci bude dostupný pouze z IP adres z ČR
 
Sponzorovaný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 bude umožněn prostřednictvím webových stránek ČAS, a to ve formátu pdf. Normu ČSN EN 16931-1:2017 nebude možné stahovat, tisknout ani jakkoliv upravovat a přístup k ní bude omezen pouze na IP adresy v ČR.

Zdroj: MMR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Čerpání dotací v roce 2018: 10 tisíc projektů podpořených z fondů EU
16.1.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy...
MMR: Evropská komise byla v Praze informována o stavu čerpání
21.11.2018
V Praze proběhlo Výroční setkání s Evropskou komisí k...
Na eGovernment a kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu IROP rozdělil 8,76 miliard korun
26.10.2018
Integrovaný regionální operační program (IROP), který...
Bude administrace fondů EU v příštím programovém období jednodušší?
25.10.2018
V prostorách Ministerstva pro místní rozvoj se dne 22....
MMR: semináře poradí, jak správně elektronicky komunikovat v zadávacím řízení
24.10.2018
Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje cyklus...

Diskuse

comments powered by Disqus