Domů Články Dodavatelé veřejných zakázek v ČR mají nově bezplatný přístup k technickým normám o elektronické fakturaci

Dodavatelé veřejných zakázek v ČR mají nově bezplatný přístup k technickým normám o elektronické fakturaci

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo koncem roku pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017. Česko tak zajistilo řádné a včasné naplnění evropské směrnice o elektronické fakturaci.

Zadavatel nesmí podle zákona odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek tak nesmí zadavatel odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Toto ustanovení převádí do českého prostředí směrnici Evropského parlamentu a Rady o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek (směrnice o e-fakturaci). V souladu s touto směrnicí obdržela pro vytvoření uvedeného evropského standardu elektronické faktury mandát organizace European Committee for Standardization (CEN).

V této souvislosti stát prostřednictvím MMR umožní dodavatelům veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017, která je pro tyto účely nezbytná. Povinnost zadavatelů veřejných zakázek neodmítat e-faktury, pokud odpovídají standardu elektronické faktury, nabývá účinnost v těchto termínech: 17. 4. 2019 u veřejných zadavatelů (ČR, její organizační složky a Česká národní banka); 17. 4. 2020 u ostatních zadavatelů (tedy plošně u všech zadavatelů).

Bezplatný přístup k normám o eFakturaci bude dostupný pouze z IP adres z ČR
 
Sponzorovaný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 bude umožněn prostřednictvím webových stránek ČAS, a to ve formátu pdf. Normu ČSN EN 16931-1:2017 nebude možné stahovat, tisknout ani jakkoliv upravovat a přístup k ní bude omezen pouze na IP adresy v ČR.

Zdroj: MMR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Smlouva uzavřená na základě JŘBU musí být vždy časově omezena, soud potvrdil rozhodnutí ÚOHS
20.5.2019
Krajský soud v Brně svým dubnovým rozsudkem potvrdil...
Jak je na tom letos Česko v čerpání z EU fondů?
16.5.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada...
Závěry NKÚ v IT tendrech na GFŘ: prohlubování závislosti na dodavateli či zneužití JŘBÚ pro EET
23.4.2019
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se tentokrát zaměřil na...
Za první kvartál bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč
17.4.2019
Včera v úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém...
Využívání záruk a výhodných úvěrů z EU má být v období 2021-2027 jednodušší
9.4.2019
Evropská komise (EK)se v Praze setkala se zástupci...

Diskuse

comments powered by Disqus