Domů Články Investice do IT významně pomohou výrobním podnikům v ČR obstát v rostoucí konkurenci

Investice do IT významně pomohou výrobním podnikům v ČR obstát v rostoucí konkurenci

Zvyšující se konkurence a boj o udržení zákazníků jsou podle průzkumu IDC dvě nejčastější odpovědi respondentů ze sektoru výrobních společností v ČR. Výrobní podniky budou v následujících 4 letech věnovat zvýšené úsilí hledání nových trhů a zákaznických segmentů. Díky dobrému ekonomickému výhledu se budou IT organizace výrobních podniků transformovat rychlejším tempem. Projekty zaměřené na upgrade a integraci podnikových aplikací, včetně obměny hardware, přispějí ke zlepšování výkonu firemních technologií, větší spokojenosti uživatelů.

„Je zřejmé, že českému výrobnímu sektoru se daří lépe než před rokem. Současné firemní strategie se více soustředí na oslovení širšího zákaznického okruhu a inovace produktů a služeb. Tento posun se projevuje i v investicích do IT, kde očekávám mnohem větší poptávku po aplikacích podporující obchodní, marketingové a plánovací procesy,“ říká Martin Kubáň, analytik vedoucí IDC Manufacturing Insights, CEMA.

Z hlediska využití IT v sektoru výrobních firem roste mezi firmami boj o IT talenty

Více než polovina českých výrobních firem projevila obavy z možnosti neudržení současných klíčových IT pracovníků. Je zřejmé, že IT se stává pro výrobní podniky klíčovou oblastí a IT specialistů se zkušenostmi z výroby je na trhu nedostatek. Průzkum rovněž ukazuje, že ve více jak polovině výrobních firem má IT oddělení dílčí problémy se zajištěním úrovně služeb, jakou od nich jednotlivá oddělení očekávají. Situace výrobních firem z hlediska potenciálu využití IT tedy v ČR rozhodně není ideální a lze očekávat, že právě v této oblasti se nachází mnoho prostoru ke zlepšení a mnohé dílčí konkurenční výhody.

Tempo adopce nových technologií (cloud, big data/analytics) je v Česku nadále pozvolné

Adopce na nové technologie nedosahuje tempa vyspělých zemí. Vede jednoznačně mobilita, zhruba tři čtvrtiny výrobních podniků ji používá ke zefektivnění své činnosti. Zhruba jedna třetina malých a středních výrobních podniků má zkušenost s nějakou formou cloud řešení, většinou menšího rozsahu. Větší podniky k přechodu do cloudu v zásadě nic nenutí, a tak je pozvolný růst cloudu nadále tažen především novými nákupy softwaru a infrastrukturního hardwaru. Technologie pro big data/analytics jsou naopak využívány spíše většími firmami a nejčastěji jsou analyzována data z výroby za účelem sledování efektivity a kvality. Sociální technologie jsou používány především ty externího typu a nejčastěji k obchodním a marketingovým účelům.

Zdroj: IDC

Diskuse

comments powered by Disqus