Domů Články MF dokončilo projekt informačního systému Státní pokladny za 4,1 mld.

MF dokončilo projekt informačního systému Státní pokladny za 4,1 mld.

K realizaci projektu implementace Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) uzavřelo Ministerstvo financí (MF) v roce 2008 v souladu s výsledky otevřeného řízení smlouvu se společností IBM Česká republika, spol. s r.o. Záměrem vlády bylo vytvořit Státní pokladnu jako nástroj pro zabezpečení kvalitních, včasných a jednotných informací, nezbytných pro správné a objektivní řízení státních financí.

Posledním dodatkem ke smlouvě došlo podle MF k 31. květnu 2013 k ukončení projektu IISSP, a to po úspěšném náběhu všech modulů IISSP do produktivního provozu. Původní termín ukončení byl stanoven na podzim 2013. Celkové dosavadní náklady na realizaci projektu IISSP činí 4 143 243 977,- Kč. MF předpokládá další výdaje, a to především na podporu provozu IISSP a náklady na údržbu licencí.

S účinnosti od 1. 1. 2013 byla schválena nezbytná legislativa pro provoz IISSP

Novelou také vznikla pro všechny organizační složky státu povinnost počínaje dnem 1. 1. 2013 realizovat rozpočet v tomto systému. V současné době jsou tedy v provozu všechny plánované moduly, k nimž jsou připojeny všechny organizační složky státu. Systém je využíván v každodenním provozu několika tisíci uživateli z celé státní správy.

Systém Státní pokladny

IISSP se skládá z několika vzájemně propojených modulů:

  • Centrální systém účetních informací státu je v rutinním provozu od 1. ledna 2010. Je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek a dále ke shromažďování finančních výkazů.
  • Ekonomický informační systém Úřadu vlády a Manažerský informační systém Úřadu vlády jsou v provozu již od roku 2010.
  • Rozpočtový informační systém – příprava rozpočtu slouží pro stanovení parametrů, rozpisu a sestavování rozpočtu od úrovně Ministerstva financí (správce rozpočtu státu) až do úrovně jednotlivých organizačních složek státu. Státní rozpočet na rok 2013 a střednědobý rozpočet na roky 2014 a 2015 byly již připraveny v novém modulu IISSP.
  • Rozpočtový informační systém - realizace rozpočtu (RISRE) v sobě zahrnuje Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Rozpočtová opatření, který umožňuje realizovat požadavky na úpravy již schváleného rozpočtu jednotlivých organizačních složek státu. Druhou části modulu RISRE je Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Platební styk. Modul slouží ke kontrole vstupu do závazků a plateb.

Součástí implementace a provozu IISSP je také školení jeho koncových uživatelů. V rámci projektu IISSP bylo vyškoleno cca 3500 uživatelů.

Zdroj: vláda ČR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Skončí po 30 letech závislost na jediném dodavateli IT systému ADIS?
14.8.2019
Finanční správa se po třech desetiletích zbaví...
Živnostenský balíček před spuštěním. Ubyde statistik a sníží se byrokracie podnikatelů?
29.7.2019
Statistických formulářů, které musí vyplňovat...
EET: První vlně certifikátů pro EET skončí platnost na konci roku, koho se dotkne?
22.7.2019
Finanční správa upozorňuje, že podnikatelé si už teď...
Z dílny ministerstva financí vzešel návrh zákona o digitální dani
9.7.2019
Ministerstvo financí (MF) minulý týden odeslalo do...
Projekt MoJe daně - on-line finančního úřad má nabídnout klientský přístup a snazší orientaci v daních
26.6.2019
Ministerstvo financí pracuje na projektu MoJe daně,...

Diskuse

comments powered by Disqus