Domů Články Ministerstvo připravilo koncepci elektronického zdravotnictví, start má být v polovině roku 2020

Ministerstvo připravilo koncepci elektronického zdravotnictví, start má být v polovině roku 2020

Ministerstvo zdravotnictví připravilo věcný záměr zákona o elektronickém zdravotnictví a do konce roku ho předloží vládě. Jeho cílem je stanovit doposud chybějící pravidla a standardy pro elektronickou komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče, sladit nekoordinované aktivity a vytvořit jednotné a bezpečné prostředí garantované státem pro všechny zainteresované strany, kterých se elektronické zdravotnictví týká.

„Chceme, aby služby a řešení elektronického zdravotnictví byli pro uživatele natolik výhodné a atraktivní, že je sami budou chtít přijmout a nebude tak nutné zavádět jakékoli povinnosti. Elektronizace zdravotnictví sníží administrativní zátěž zdravotníků a přinese benefity jak pro lékaře, tak pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Účinnost zákona se předpokládá v polovině roku 2020.

Elektronizace ve zdravotnictví již dnes existuje, neexistují ale sjednocující normy

Ministerstvo zdravotnictví proto připravilo koncept nového zákona, který přináší jasná pravidla. Ze světa papíru se informace přestěhují do světa elektronického a budou tak k dispozici i k automatizovanému zpracování. Elektronické zdravotnictví bude pro pacienty znamenat usnadnění a větší komfort a bezpečnost díky rychlejšímu sdílení dat mezi lékaři. Povede také k vyššímu zapojení občana do péče o vlastní zdraví a zlepšení dostupnosti a kvality zdravotní péče v celé společnosti,“ vysvětlil ministr.

Rozsah sdílení informací má být v rukou pacienta

Veškeré služby budou pro pacienty dobrovolné, záleží právě na nich, zda souhlas či nesouhlas se službami elektronického zdravotnictví udělí, stejně tak možnost udělovat mandáty k přístupu ke službám elektronického zdravotnictví a vedení osobního zdravotního záznamu u certifikovaného poskytovatele. Pro poskytovatele zdravotních služeb bude elektronizace velmi efektivní vzhledem k tomu, že získají zcela jasné legislativní normy a standardy jak pro vytváření, tak vedení i sdílení zdravotnické dokumentace.

Pravidla elektronizace vychází z ochrany osobních údajů, certifikaceZpůsob ověření požadované kvality či stanoveného požadavku. Používá se pro ověření jednotlivce či skupiny obyvatel vykonávajících podobné či shodné činnosti, vyžadující ověření kvality a nutnost jejího prokázání (lektoři, technologické postupy, kontrola kvality, atd.).
služeb elektronického zdravotnictví a zákonem dané garance státu. „Stát zaručí nejvyšší bezpečnost při sdílení dokumentace v souladu s legislativní úpravou. Zdůrazňuji, že nebudeme vytvářet žádný centrální sklad s obsahem zdravotní dokumentace. Elektronická zdravotnická dokumentace bude rovnocenná s listinnou formou včetně všech procesů, odpovědností při správě a zabezpečení ihned v případě, že se poskytovatel rozhodne elektronickou zdravotnickou dokumentaci využívat. Dokumentace zůstane tam, kde je dnes, v rukou lékaře nebo pacienta,“ dodal Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS. „Samozřejmě platí, že Česká lékařská společnost plně podporuje elektronizaci zdravotnictví. Povede ke zvýšení bezpečnosti a kvality zdravotnictví,“ doplnil předseda České lékařské společnosti JEP Štěpán Svačina.

Ministerstvo zdravotnictví nyní věcný záměr podrobuje připomínkovému řízení a konzultuje ho i na úrovni vlády

„Jak vychází z programového prohlášení, digitalizace se stala jednou z priorit této vlády, v říjnu byla schválena koncepce Digitální Česko a právě digitalizace zdravotnictví přesahuje přes všechny pilíře této koncepce. V rámci koncepce Digitální Česko se nám eHealth velmi líbí a chceme, aby služby vznikaly koordinovaně,“ doplnil Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci.

Zdroj: mzcr.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Prezident HK Vladimír Dlouhý požádal premiéra o odklad zrušení karenční doby a zavedení eNeschopenky
25.3.2019
S ohledem na opakovaně deklarovaný nesouhlas...
Aktuální návrh eNeschopenek z dílny MPSV je nesystémový polotovar, doktoří se bouří
14.2.2019
Sdružení praktických lékařů (SPL) i Hospodářská komora...
Od ledna 2019 končí výjimka na eRecepty, lékaři je budou vydávat povinně
2.1.2019
S příchodem Nového roku přišla na české lékaře další...
Lékaři brojí proti e-neschopenkám
27.11.2018
Celkovou reformu elektronizace poslanci odložili na rok...
Sdílený elektronický lékový záznam bude fungovat v rámci eReceptu
11.10.2018
Novelu zákona o léčivech, která přináší bezpečný...

Diskuse

comments powered by Disqus