Domů Články MMR: Evropská komise byla v Praze informována o stavu čerpání

MMR: Evropská komise byla v Praze informována o stavu čerpání

V Praze proběhlo Výroční setkání s Evropskou komisí k programovému období 2014–2020. Čeští zástupci na něm seznámili představitele relevantních ředitelství Evropské komise s průběhem čerpání za jednotlivé operační programy a byla probrána i další související témata.

Jako každý rok i letos proběhlo na konci roku setkání s Evropskou komisí, na kterém jsme nejen prezentovali stav čerpání v České republice, ale řešili jsme i jiná, průřezová témata jako je podpora uhelných regionů, komunikace přínosů politiky soudržnosti nebo využívání vratné formy podpory – finančních nástrojů,“ uvedla ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Kateřina Neveselá.
 
Celkem bylo za současné období proplaceno příjemcům 158,5 mld. Kč

Částka odpovídá více jak 27 % celkové částky přidělené pro ČR na období 2014–2020. „V listopadu a prosinci počítáme ještě se zrychlením čerpání, protože programy předkládají žádosti o proplácení nárazově – další vlnu žádostí očekáváme na konci roku,“ dodala Neveselá. Celkem je v současném období realizováno přes 171,5 tisíce projektů za téměř 372 mld. Kč.
 
Za českou stranu se jednání zúčastnili zástupci řídicích orgánů jednotlivých operačních programů, Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj a Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu Ministerstva financí. Za Evropskou komisi se setkání zúčastnili představitelé Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO), Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňován (DG EMPL), Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) a Generálního ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (DG MARE).

Zdroj: MMR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Elektronickému stavebnímu deníku dala vláda naději
11.6.2019
Vláda dala včera neutrální stanovisko návrhu na změnu...
Jak je na tom letos Česko v čerpání z EU fondů?
16.5.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada...
MPO: Firmy mohou začít žádat o dotace na vysokorychlostní internet, k dispozici bude 1 miliarda
9.5.2019
Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující...
Za první kvartál bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč
17.4.2019
Včera v úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém...
Využívání záruk a výhodných úvěrů z EU má být v období 2021-2027 jednodušší
9.4.2019
Evropská komise (EK)se v Praze setkala se zástupci...

Diskuse

comments powered by Disqus