Domů Články MPO chystá strategii a nový program na podporu umělé inteligence

MPO chystá strategii a nový program na podporu umělé inteligence

Umělá inteligence je jednou z prioritních oblastí, která se dotýká vývoje společnosti napříč průmyslem, inovacemi, vzděláním a dopadem na trh práce. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ji proto bude dále podporovat. V připomínkovém řízení je nový program podpory inovací a pracuje se na Národní strategii umělé inteligence.

Vláda schválila aktualizaci výzkumné strategie, nově bude podporovat i oblast umělé inteligence

Vláda 11. ledna schválila aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, která posílí výzkum a inovace pro potřeby českých firem a jednou z nově zařazených oblastí je právě oblast umělé inteligence,“ říká náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

V připomínkovém řízení se nachází nový program podpory inovací TREND

Program TREND bude zaměřen na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií, jako jsou například nanotechnologie či právě umělá inteligence,“ doplňuje náměstek Očko. V případě schválení programu vládou bude v letošním roce vyhlášena první veřejná soutěž na výběr projektů výzkumu a vývoje, které budou podpořeny. Jejich realizace a financování začne rokem 2020.  Zároveň se program soustředí na aplikaci nových technologií (včetně AI) v těch hospodářských odvětvích, která jsou identifikována jako oblasti specializace v národní RIS3 strategii.

V programu TREND bude umožněno, aby jednotlivé projekty řešily podniky buď samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (tj. vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR atd.). Program TREND bude financován z národních zdrojů a bude tudíž otevřen i pro subjekty z Prahy, obdobně jako je tomu u běžícího programu TRIO, kde právě probíhá poslední soutěž na výběr projektů k podpoře.

Pilíř Digitální ekonomika a společnost je součástí programu Digitální Česko

V rámci tohoto pilíře je jedním z našich úkolů vytvořit Národní strategii umělé inteligence, zpracovat ji máme do poloviny letošního roku,“ dodává náměstek Očko. Ke vzniku národních strategií vyzvala Evropská komise členské státy EU v Koordinovaném plánu v oblasti umělé inteligence, který vydala loni v prosinci.

Zdroj: MPO

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Digitalizace vzdělávání ve školách: MŠMT neplní klíčové úkoly, chybí peníze a spoléhá se jen na EU fondy
12.8.2019
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil opatření a...
Vláda projednala trojici stěžejních dokumentů k čerpání EU dotací
5.8.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě tři...
Živnostenský balíček před spuštěním. Ubyde statistik a sníží se byrokracie podnikatelů?
29.7.2019
Statistických formulářů, které musí vyplňovat...
Společnost s ručením omezením lze založit za jediný den, i díky elektronizaci či Portálu občana
16.7.2019
Zahájit podnikání se v České republice dá zvládnout za...
Vize MPO, podnikatelům by měla ubýt administrativní zátěž
10.7.2019
Hlášení či statistik, které musí vyplňovat podnikatelé,...

Diskuse

comments powered by Disqus