Domů Články MPO chystá strategii a nový program na podporu umělé inteligence

MPO chystá strategii a nový program na podporu umělé inteligence

Umělá inteligence je jednou z prioritních oblastí, která se dotýká vývoje společnosti napříč průmyslem, inovacemi, vzděláním a dopadem na trh práce. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ji proto bude dále podporovat. V připomínkovém řízení je nový program podpory inovací a pracuje se na Národní strategii umělé inteligence.

Vláda schválila aktualizaci výzkumné strategie, nově bude podporovat i oblast umělé inteligence

Vláda 11. ledna schválila aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, která posílí výzkum a inovace pro potřeby českých firem a jednou z nově zařazených oblastí je právě oblast umělé inteligence,“ říká náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

V připomínkovém řízení se nachází nový program podpory inovací TREND

Program TREND bude zaměřen na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií, jako jsou například nanotechnologie či právě umělá inteligence,“ doplňuje náměstek Očko. V případě schválení programu vládou bude v letošním roce vyhlášena první veřejná soutěž na výběr projektů výzkumu a vývoje, které budou podpořeny. Jejich realizace a financování začne rokem 2020.  Zároveň se program soustředí na aplikaci nových technologií (včetně AI) v těch hospodářských odvětvích, která jsou identifikována jako oblasti specializace v národní RIS3 strategii.

V programu TREND bude umožněno, aby jednotlivé projekty řešily podniky buď samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (tj. vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR atd.). Program TREND bude financován z národních zdrojů a bude tudíž otevřen i pro subjekty z Prahy, obdobně jako je tomu u běžícího programu TRIO, kde právě probíhá poslední soutěž na výběr projektů k podpoře.

Pilíř Digitální ekonomika a společnost je součástí programu Digitální Česko

V rámci tohoto pilíře je jedním z našich úkolů vytvořit Národní strategii umělé inteligence, zpracovat ji máme do poloviny letošního roku,“ dodává náměstek Očko. Ke vzniku národních strategií vyzvala Evropská komise členské státy EU v Koordinovaném plánu v oblasti umělé inteligence, který vydala loni v prosinci.

Zdroj: MPO

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

PES pomůže podnikatelům - přehled všech povinností bude na jednom místě, zadarmo to ale nebude!
11.2.2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se rozhodlo...
Vláda schválila návrh struktury operačních programů pro období po roce 2020
7.2.2019
Vláda v tomto týdnu rozhodla o struktuře operačních...
Ministryně MPO představila priority pro rok 2019, patří sem i podpora výstavby rychlého internetu
5.2.2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) včera uspořádalo...
Rada ESIF složená z ministrů rozhoduje, jaké budou operační programy v období 2021-2027
25.1.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada...
Čerpání dotací v roce 2018: 10 tisíc projektů podpořených z fondů EU
16.1.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy...

Diskuse

comments powered by Disqus