Domů Články MPO při podpoře ICT projektů neřešilo jejich přínos, hlavním cílem bylo vyčerpat prostředky EU

MPO při podpoře ICT projektů neřešilo jejich přínos, hlavním cílem bylo vyčerpat prostředky EU

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil podporu zaměřenou na sektor informačních a komunikačních technologií, kterou rozdělovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci dvou programových období z operačních programů „Podnikání a inovace“ a „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“. Od roku 2007 získalo podporu 727 projektů za více než 7,3 miliardy korun, z toho přes 5 miliard z rozpočtu EU. NKÚ však přišlo se zarážejícím zjištěním, kdy MPO posuzovalo úspěšnost a efektivnost programů především podle toho, jestli se jim daří vyčerpat přidělené peníze, a ne podle toho, jaký mají přínos.

Z prostředků čerpaly i velké korporace, i když byly dotace určeny pro malé a střední podniky

"Prostředky rozdělované v rámci operačních programů měly směřovat v první řadě k malým a středním podnikům, například na budování datových center, nová ICTinformační a komunikační technologie
řešení nebo centra sdílených služeb. Dotace měly českým podnikům zajistit lepší pozici na trhu. Z podpory ale v řadě případů čerpaly veřejné prostředky i velké nadnárodní korporace se sídlem mimo EU. Díky dotacím tak tyto korporace uspořily své náklady na projekty. Prostřednictvím podpory vzniklo téměř 12 tisíc nových pracovních míst, trh práce se však v té době dlouhodobě potýkal s významným nedostatkem IT odborníků. Navíc podpora zaměstnanosti nebyla prioritním cílem ani jednoho z těchto operačních programů."
, uvádí se v tiskové zprávě NKÚ.

Podíl přidané hodnoty tohoto sektoru na HDP ale v průběhu let rostl bez ohledu na poskytnutou podporu

Podpora konkurenceschopnosti v ICTinformační a komunikační technologie
vychází ze strategie „Evropa 2020“. Dopad podpory na konkurenceschopnost hodnotilo MPO podle podílu přidané hodnoty IT služeb na HDP. Ten mezi lety 2011 až 2017 průběžně rostl, avšak nezávisle na poskytnuté podpoře. Tento údaj ani nevypovídá o dopadu podpořených projektů.

MPO, Agentura CzechInvest a Agentura pro podnikání a inovace posuzovaly úspěšnost programů především podle objemu vyčerpaných prostředků. Tomu odpovídal i přístup k výběru a kontrole projektů. Podporu dostávaly i projekty, které hodnoticí komise nedoporučila. Navíc příjemci dodávali nereálné údaje a kontrola projektů byla převážně jen formální a nedůsledná.

"Dotace přes 31 milionů korun tak například šla na nákup použitého letounu a stavbu hangáru, které měly podniku sloužit k rozšíření poskytovaných služeb o certifikovanou výměnu leteckých motorů. K proplacení projektu došlo i přesto, že nebylo zřejmé, zda byl zakoupený letoun použit pro potřeby projektu. Navíc se projekt v poslední fázi změnil a s nákupem dalšího vybavení potřebného pro výměnu motorů už nepočítal", kritizuje některé projekty NKÚ v tiskové zprávě.

Zdroj: NKÚ

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MPO má novou náměstkyni pro Evropskou unii a zahraniční obchod
5.11.2019
Novou náměstkyní ministra průmyslu a obchodu Karla...
Evropská komise chválí ČR za přípravu nového programového období 2021-2027
4.11.2019
Česká republika se podle Evropské komise velmi...
V neomezených tarifech Česká republika pomalu dohání EU
29.10.2019
Telekomunikační trh se za poslední měsíce posunul a...
Stát nabízel miliardu na rozvoj rychlého internetu, pošle ale jen polovinu kvůli formálním chybám
24.10.2019
Dotace na rychlý internet v malých obcích se opět...
MPO zahájilo veřejnou konzultaci k vysokorychlostnímu internetu
9.10.2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo veřejnou...

Diskuse

comments powered by Disqus