Domů Komentáře MPSV představilo Strategii rozvoje ICT resortu MPSV pro období 2018-2022

MPSV představilo Strategii rozvoje ICT resortu MPSV pro období 2018-2022

Server eGov.cz má k dispozici materiál Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který bude schvalovat vláda. Strategie definuje kontext a hlavní strategické cíle resortu v oblasti informačních a komunikačních technologií, pojmenovává hlavní předpoklady a rizika realizace a stanoví rámcových harmonogram, kontext řízení a správy ICT resortu, nezbytné zdroje a nástroje pro realizaci zvolených strategických cílů. Strategie tak má definovat směr dalšího postupu při pokračující konsolidaci ICT resortu MPSV a zároveň umožňuje připravit projekty k dosažení cílového stavu, kterým je integrovaný, spolehlivý, legislativě odpovídající a robustní systém zajišťující veškeré služby resortu MPSV.

Hlavní strategické cíle ICTinformační a komunikační technologie
resortu MPSV uvedené ve Strategii pro období do roku 2022 lze shrnout do těchto klíčových oblastí:

1. Vybudování silného, efektivního a kompetentního resortního řízení ICTinformační a komunikační technologie

Vybudování silného, efektivního a kompetentního ICTinformační a komunikační technologie
vyžaduje spolupráci mezi jednotlivými ICTinformační a komunikační technologie
organizacemi v resortu. Jedná se zejména o spolupodílení se na rozvoji a řízení ICTinformační a komunikační technologie
tak, aby vznikla společná platforma resortu, která bude v souladu s platnou legislativou, kde jak MPSV, tak jednotlivé organizace budou řídit ICTinformační a komunikační technologie
efektivně, účelně a hospodárně se zaměřením personálního zabezpečení vlastními zdroji a stabilizaci.

2. Modernizace agendových informačních systémů resortu

"Klíčovou prioritou následujícího období do roku 2022 je úspěšné dokončení rozvoje aplikačního a technologického rozvoje ICTinformační a komunikační technologie
resortu a dobudování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, které bylo započaté v roce 2014, tak, aby odpovídalo platné legislativě. Primárně pak postupné převzetí kontroly nad službami ICTinformační a komunikační technologie
a informačními systémy (IS) dodávanými do resortu s cílem podstatného snížení závislosti na dodavatelích."
, uvádí MPSV v navrhované strategii.

3. Vybudování společné systémové základny resortu

"Pro efektivní a hospodárný provoz a správu sdílených služeb ICTinformační a komunikační technologie
, propojené datové základny resortu a společných průřezových aplikací je nutno v souladu s platnou legislativou vybudovat společné systémové prostředí a podpůrné prostředky, které zajistí:

  • Vytvoření jednotné datové základny JISPSV
  • Vybudování/rozšíření infrastruktury pro sdílení a bezpečný přístup k datům, aplikacím a službám
  • Společné resortní komunikační rozhraní", uvádí se dále ve Strategii MPSV.

Tímto krokem bude zajištěn soulad se základními cíli v s připravované Informační koncepci ČR.

4. Vytvoření společné architektury resortu

s cílem zajištění rozvoje ICTinformační a komunikační technologie
pod společným metodickým vedením všech dotčených OSS kapitoly, v souladu s jednotným architektonickým plánem, založeným na společných principech a standardech a navazujícím na Národní architektonický plán ČR.

5. Dobudování společné infrastruktury ICTinformační a komunikační technologie
resortu

Dobudování soustavy resortních datových center s jednotnou architekturou na základě plně virtualizovaného prostředí umožňujícího v budoucnosti transparentní realokaci infrastruktury do datových center státu (postupný přechod do státního cloudového řešení v souladu s připravovanou Informační koncepcí ČR) a vytvoření robustní komunikační infrastruktury a společných infrastrukturních služeb pro podporu všech aplikací v centralizovaném režimu a zajištění jejich spolehlivého provozu.

6. Rozvoj provozního a bezpečnostního zajištění ICTinformační a komunikační technologie
resortu

Zajištění spolehlivého a bezpečného provozu ICTinformační a komunikační technologie
prostředí MPSV, včetně centrálního dohledu (provozního i bezpečnostního) všech systémů, služeb, infrastrukturních součástí, popř. externě poskytovaných služeb.

7. Zavedení jednotného systému řízení a správy informační bezpečnosti

Zavedení jednotného systému řízení a správy informační bezpečnosti, který bude obsahovat:

  • vybudování robustního systému správy a řízení identit jako hlavního nástroje pro zajištění ochrany a řízení přístupu k informačním aktivům resortu,
  • vybudování jednotného systému bezpečnostního dohledu, včasné identifikace, ohraničení a odstranění následků bezpečnostních událostí a incidentů.
Strategie rozvoje ICTinformační a komunikační technologie
resortu MPSV byla zpracována jako vrcholový dokument a představuje tak současně první krok k vypracování Informační koncepce MPSV a dalších organizací v resortu MPSV v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Start další fáze EET se blíží, čeká se na podpis prezidenta
18.9.2019
Parlament minulý týden schválil návrh novely zákona o...
Garanční výbor podpořil zákon o právu na digitální služby
10.9.2019
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému...
Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o digitální dani
5.9.2019
Vláda od Ministerstva financí obdržela návrh na...
Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky podle MPSV pokračují
5.9.2019
Datum spuštění projektu elektronické neschopenky...
Vláda schválila novelu daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní
27.8.2019
Klíčovou změnou novely je legislativní ukotvení "online...

Diskuse

comments powered by Disqus