Domů Články Na eGovernment a kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu IROP rozdělil 8,76 miliard korun

Na eGovernment a kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu IROP rozdělil 8,76 miliard korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil výsledky výzev, které byly určeny ke zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy, a to prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Dojde tím mimo jiné k výraznému zkvalitnění veřejných zdravotnických služeb.

Jsem ráda, že byl o výzvy v této oblasti IROP tak velký zájem, a že se nám povedlo rozdělit všechny přidělené finance. Oblast eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti je velmi pestrá, a zároveň důležitá pro rozvoj české společnosti. Vyzdvihla bych zejména oblast elektronizace zdravotnictví, na kterou půjde téměř jedna třetina všech rozdělených peněz, čímž dojde ke značnému zkvalitnění veřejných zdravotnických služeb,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Na projekty zaměřené na modernizaci veřejné správy a služeb bylo vyhrazeno 8,76 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Do výzev bylo předloženo celkem 548 projektů za 12,85 miliard korun. Vzhledem připraveným financím bylo podpořeno 295 projektů a dalších 55 projektů za 1,11 miliard korun bylo zařazeno na seznam náhradních projektů. Hodnocení projektů probíhalo v režii Centra pro regionální rozvoj, které pro IROP zajišťuje příjem a hodnocení projektových žádostí a poté i následný dohled nad jejich realizací.
 
Z evropských fondů již byly v minulém období podpořeny úspěšné projekty, do kterých spadají například: CzechPOINT, Základní registryInformační systém veřejné správy, který obsahuje Referenční údaje. Základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů eGovernmentu. Registry představují soubor dat a údajů, které bude sdílet celá veřejná správa. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Základními registry jsou: - registr obyvatelstva (ROB) - registr osob (ROS) - registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) - registr práv a povinností (RPP).
nebo Datové schránky. Díky IROP se nyní realizuje například projekt Národního ústavu duševního zdraví - eHealth systém integrované psychiatrické péče (IRIS) určený mimo jiné ke koordinaci léčby a prevenci relapsu nejzávažnějších psychiatrických poruch. Tento projekt byl podpořen z IROP částkou přes 80 milionů korun.
 
Realizace aktivit přinese očekávanou změnu v podobě dokončení úplného elektronického podání pro občany a podnikatele, využívání dat veřejnou správou, snížení byrokratické a administrativní zátěže elektronizací procesů nebo také zvýšení důvěry vůči elektronickým transakcím.

Zdroj: mmr.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dzurilla: Občanky i stavební povolení bude brzy možné vyřídit online
21.1.2019
Žádost o stavební povolení, vystavení nového občanského...
Úřad vlády se připojil k memorandu o spolupráci na rozvoji umělé inteligence
18.1.2019
Platforma pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a...
MPO chystá strategii a nový program na podporu umělé inteligence
17.1.2019
Umělá inteligence je jednou z prioritních oblastí,...
Čerpání dotací v roce 2018: 10 tisíc projektů podpořených z fondů EU
16.1.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy...
Česká pošta přehodnotila projekt Pošta Partner, očekávaly se větší přínosy
14.1.2019
Pošta plánovala do konce roku 2025 převádět na obce a...

Diskuse

comments powered by Disqus