Domů Články Na eGovernment a kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu IROP rozdělil 8,76 miliard korun

Na eGovernment a kybernetickou bezpečnost pro veřejnou správu IROP rozdělil 8,76 miliard korun

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil výsledky výzev, které byly určeny ke zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy, a to prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií. Dojde tím mimo jiné k výraznému zkvalitnění veřejných zdravotnických služeb.

Jsem ráda, že byl o výzvy v této oblasti IROP tak velký zájem, a že se nám povedlo rozdělit všechny přidělené finance. Oblast eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti je velmi pestrá, a zároveň důležitá pro rozvoj české společnosti. Vyzdvihla bych zejména oblast elektronizace zdravotnictví, na kterou půjde téměř jedna třetina všech rozdělených peněz, čímž dojde ke značnému zkvalitnění veřejných zdravotnických služeb,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Na projekty zaměřené na modernizaci veřejné správy a služeb bylo vyhrazeno 8,76 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Do výzev bylo předloženo celkem 548 projektů za 12,85 miliard korun. Vzhledem připraveným financím bylo podpořeno 295 projektů a dalších 55 projektů za 1,11 miliard korun bylo zařazeno na seznam náhradních projektů. Hodnocení projektů probíhalo v režii Centra pro regionální rozvoj, které pro IROP zajišťuje příjem a hodnocení projektových žádostí a poté i následný dohled nad jejich realizací.
 
Z evropských fondů již byly v minulém období podpořeny úspěšné projekty, do kterých spadají například: CzechPOINT, Základní registryInformační systém veřejné správy, který obsahuje Referenční údaje. Základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů eGovernmentu. Registry představují soubor dat a údajů, které bude sdílet celá veřejná správa. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Základními registry jsou: - registr obyvatelstva (ROB) - registr osob (ROS) - registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) - registr práv a povinností (RPP).
nebo Datové schránky. Díky IROP se nyní realizuje například projekt Národního ústavu duševního zdraví - eHealth systém integrované psychiatrické péče (IRIS) určený mimo jiné ke koordinaci léčby a prevenci relapsu nejzávažnějších psychiatrických poruch. Tento projekt byl podpořen z IROP částkou přes 80 milionů korun.
 
Realizace aktivit přinese očekávanou změnu v podobě dokončení úplného elektronického podání pro občany a podnikatele, využívání dat veřejnou správou, snížení byrokratické a administrativní zátěže elektronizací procesů nebo také zvýšení důvěry vůči elektronickým transakcím.

Zdroj: mmr.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MMR poradí, jak správně postupovat v procesu veřejných zakázek
21.3.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) prostřednictvím...
Přes Portál občana půjde vyřídit i živnostenské oprávnění
20.3.2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo do...
Schválením informačního příkazu mají skončit obstrukce úřadů při získávání informací občany
18.3.2019
Sněmovna schválila návrh na zavedení tzv. informačního...
Politické strany podepsaly memorandum o podpoře zákona o právu na digitální službu
12.3.2019
Zákon o právu na digitální službu má podporu Pirátů i...
Sněmovna schválila zrušení výjimek z registru smluv pro ČEZ a další společnosti
11.3.2019
Sněmovna minulý týden ve třetím čtení schválila...

Diskuse

comments powered by Disqus