Domů Články Na eGovernment šlo 25 miliard z EU fondů určených na rozvoj regionů

Na eGovernment šlo 25 miliard z EU fondů určených na rozvoj regionů

Do konce letošního léta vyčerpala Česká republika 370,3 miliardy korun z fondů Evropské unie určených pro rozvoj českých regionů. Podle aktuálního stavu čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti šlo o 52,9 procenta z celkové možné částky. V programovém období 2007-2013 lze z evropských fondů čerpat částku 700 miliard korun. Na elektronizaci veřejné správy mělo být v tomto programovém období vyčerpáno 25 miliard korun.

Podle serveru iHned.cz ministerstva, regionální rady nebo hlavní město Praha odsouhlasily více než 54 tisíc žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 647,3 miliardy korun. Podle srovnaní iHned.cz se tak jedná o 92,4 procenta z celkové národní alokace, která je nyní rozdělena na konkrétní projekty a bude ji možné čerpat do konce roku 2015 v rámci programového období 2007-2013.

Na modernizaci veřejné správy šlo téměř 4% ze schválených prostředků EU

K modernizaci veřejné správy výrazně přispělo zřízení center Czech PointAsistované místo výkonu veřejné správy,kde lze zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
, tzn. kontaktních míst veřejné správy pro občany. Ta jsou dnes dostupná na více než 7 tisících místech, a zajistila tak pokrytí dostupnosti veřejné správy po celém území Česka. Celkově nejvíc peněz směřuje na projekty zaměřené na elektronizaci veřejné správy, jako jsou základní registryInformační systém veřejné správy, který obsahuje Referenční údaje. Základní kámen pro rozšiřování služeb pro občany v rámci strategie rozvoje projektů eGovernmentu. Registry představují soubor dat a údajů, které bude sdílet celá veřejná správa. Ostatní registry budou čerpat údaje ze základních registrů. Základními registry jsou: - registr obyvatelstva (ROB) - registr osob (ROS) - registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) - registr práv a povinností (RPP).
a jejich propojení, elektronická spisová služba, elektronický oběh dokumentů. Tyto projekty mají celostátní dopad. Celkově jde o téměř 4 procenta, tj. necelých 25 miliard korun ze schválených prostředků Evropské unie.

Zdroj: ihned.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Projekty financované z IROP získaly ocenění v soutěži Egovernment The Best 2019
2.12.2019
Jedním ze specifických cílů, kam směřuje podpora z...
Mimořádná opatření mají snížit dopravní komplikace při spuštění nového mýtného systému
25.11.2019
Společnost CzechToll spustila realizaci mimořádných...
MPO má novou náměstkyni pro Evropskou unii a zahraniční obchod
5.11.2019
Novou náměstkyní ministra průmyslu a obchodu Karla...
Evropská komise chválí ČR za přípravu nového programového období 2021-2027
4.11.2019
Česká republika se podle Evropské komise velmi...
MPO při podpoře ICT projektů neřešilo jejich přínos, hlavním cílem bylo vyčerpat prostředky EU
30.10.2019
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil podporu...

Diskuse

comments powered by Disqus