Domů Články Nadační fond proti korupci podal trestní oznámení na ČSSZ kvůli machinacím v IT tendrech

Nadační fond proti korupci podal trestní oznámení na ČSSZ kvůli machinacím v IT tendrech

Nadační fond proti korupci (NFPK) podal trestní oznámení v souvislosti s průběhem několika veřejných zakázek na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), týkajících se IT systémů, a v souvislosti s dalšími okolnostmi. Předpokládaná hodnota zakázek přesahuje 350 milionů korun. Skandální průběh zakázek, spočívající mj. v opakovaném rušení a jmenování nových hodnotících komisí, ostře kritizoval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ministerstvo práce a sociálních věcí, pod které ČSSZ spadá, problémy zatím ignoruje.

ČSSZ spravuje agendu téměř 9 milionů klientů

V roce 2014 a 2015 ČSSZ vypsala několik výběrových řízení, které měly podobný průběh: hodnotící komise poté, kdy určily pořadí uchazečů, byly sekčním ředitelem ČSSZ Ing. Milanem Shrbeným opakovaně rušeny, a to tolikrát, kolikrát to bylo třeba pro určení „správného“ pořadí uchazečů (s ohledem na námitky poškozených uchazečů či s ohledem na stanoviska ÚOHS).

Zrušení komisí se u jednotlivých výběrových řízení opakovalo i třikrát

A to v případech, když hrozilo, že v pořadí čtvrtá komise vybere „nesprávného“ uchazeče, bylo zrušeno celé výběrové řízení… Postup ČSSZ ostře zkritizoval ÚOHS, když na adresu ČSSZ mj. hovořil o „účelovosti“ konání zadavatele „pouze za účelem dovození jakéhokoli důvodu pro zrušení zadávacího řízení“ nebo o tom, že zadavatel „neprokázal ani existenci samotných důvodů pro zrušení zadávacího řízení“. ÚOHS dokonce ČSSZ opakovaně udělil pokutu a konstatoval, že zadavatel „porušil zásadu transparentnosti“, jeho postup se „stal nečitelným a nekontrolovatelným“, přičemž „mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky“. Ani po dvou letech nejsou zakázky řádně ukončeny.

Z neutěšeného stavu na ČSSZ profitují společnosti KOMIX a Atos IT Solutions and Services coby stávající dodavatelé ČSSZ

V současné době podle informací NFPK řeší ČSSZ nutné úpravy svých aplikací i využíváním nepatřičných smluv s jiným předmětem plnění.

Dění na ČSSZ má i negativní vliv na zaměstnance ČSSZ, kteří jsou vystaveni nátlaku ze strany dodavatelů

"Podle informací Fondu jsou zaměstnanci IT odboru na ČSSZ vystaveni systematickému nátlaku ze strany společnosti KOMIX coby dodavatele ČSSZ při akceptaci plnění, zástupce společnosti KOMIX se měl vůči zaměstnancům chovat arogantně a dávat jim příkazy. Naopak skvělé vztahy má s citovanou společností sekční ředitel Ing. Milan Shrbený, který v symbióze nejen se společností KOMIX inicioval na jaře 2017 zahájení kárného řízení se svým podřízeným pro osm kárných provinění. Tento „provinilec“ (v osobě ředitele odboru implementace aplikačního programového vybavení) v zájmu ČSSZ opakovaně upozorňoval na pochybnosti kolem IT zakázek a kolem jednání ředitele Shrbeného. Bylo mu dokonce zabráněno v přístupu na pracoviště, později byl neoprávněně zproštěn výkonu služby, aby následně kárná komise skoro po pěti měsících musela pod tíhou důkazů konstatovat, že žádné z osmi provinění se buď nestalo, nebo nebylo kárným proviněním. Přesto si komise našla záminku k odvolání „provinilce“ z funkce, a to na základě pouhého vyjádření zástupce dodavatele – společnosti KOMIX proti osobě „provinilce“. Mimochodem, z obchodního rejstříku plyne, že citovaná společnost poslední tři roky nezveřejňuje povinné informace o svém hospodaření.", přišel s informací server nfpk.cz .

Dění na ČSSZ mně v mnoha ohledech připomíná kauzu někdejšího náměstka MPSV Vladimíra Šišky, který dělal vše pro to, aby IT zakázky získaly předem vyvolené firmy. Je skoro neuvěřitelné, co je i v roce 2017 ve státní správě ještě možné…,“ okomentoval situaci analytik Fondu Martin Soukenka.

Zdroj: NFPK.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Aktuální návrh eNeschopenek z dílny MPSV je nesystémový polotovar, doktoří se bouří
14.2.2019
Sdružení praktických lékařů (SPL) i Hospodářská komora...
Výsledek kontroly NKÚ: v budování dávkových systémů MPSV naprosto selhalo
22.1.2019
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se při kontrole zaměřil...
ÚOHS zamítl návrh společnosti Kapsch na zákaz plnění smlouvy na mýto
11.12.2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal...
Resort obrany plánuje zadat IT tendr na provoz spisové služby firmě GORDIC bez otevřené soutěže
6.12.2018
Server eGov.cz má k dispozici vládní materiál, z...
Jak bude vypadat zavádění eNeschopenek?
5.12.2018
Elektronizace dočasných pracovních neschopností přinese...

Diskuse

comments powered by Disqus