Domů Komentáře NKÚ letos plánuje 32 kontrol, zaměří se na kybernetickou bezpečnost i eObčanky

NKÚ letos plánuje 32 kontrol, zaměří se na kybernetickou bezpečnost i eObčanky

Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) schválilo plán kontrolní činnosti na rok 2019. Plán obsahuje 32 kontrol zaměřených například na dopravu, obranu, kulturu, zdravotnictví a další témata. NKÚ se však také plánuje zaměřit na to, jak se budovala kybernetická bezpečnost, ale také na zavedení elektronických občanských průkazů a elektronického přístupu k některým službám veřejné správy. Server eGOv.cz proto přináší přehled nejdůležitějších kontrol, které se dotýkají eGovernmentu, vysokorychlostního internetu i kybernetické bezpečnosti.

V roce 2019 nezůstane stranou zájmu NKÚ například ani elektronizace veřejné správy

„Pro rok 2019 počítáme kromě aktuálních a citlivých oblastí, jakými jsou například obrněná technika armády nebo opravy a údržba silničních mostů, i s tématy, kterých jsme se dosud příliš nedotkli. Podíváme se třeba na budování kybernetické bezpečnosti, na peníze vynaložené na členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo na to, jak se zachází s majetkem propadlým nebo zabaveným v trestním řízení,“ řekl prezident NKÚ Miloslav Kala.

NKÚ prověří rovněž zavedení elektronických občanských průkazů a elektronického přístupu k některým službám veřejné správy. Informačních technologií se kontroloři dotknou také v kontrole zaměřené na finanční podporu rozvoje vysokorychlostního internetu v České republice. Následuje přehled nejdůležitějších kontrol.

Zavedení elektronických občanských průkazů a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy

Cílem kontroly bude prověření hospodárnosti a účelnosti peněžních prostředků vynaložených na elektronizaci veřejné správy v souvislosti se zavedením elektronických občanských průkazů. Kontrolované osoby budou Ministerstvo vnitra, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT) a Správa základních registrůZajišťuje provoz ISZR, zodpovídá za jeho bezpečnost.Prostřednictvím ISZR realizuje vazby mezi jednotlivými základními registry a mezi agendovými informačními systémy.
. Kontrola bude zahájena v červnu 2019.

Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem kontroly bude prověření, zda podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naplňuje stanovené cíle a zda jsou peněžní prostředky vynakládány účelně a hospodárně. Kontrolované osoby budou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podnikání a inovace. Kontrola bude zahájena v červenci 2019.

Budování kybernetické bezpečnosti eGovernmentu České republiky

Cílem kontroly bude prověření, zda činnosti hlavních subjektů podílejících se na zajištění kybernetické bezpečnosti eGovernmentu ČR a míra efektivity jejich vzájemné spolupráce vedou k jejímu zvyšování ve smyslu cílů a aktivit definovaných Národní strategií kybernetické bezpečnosti 2015–2020 a Akčního plánu ke strategii 2015–2020. Kontrolované osoby budou Ministerstvo vnitra a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Kontrola bude zahájena v říjnu 2019.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dzurilla: Občanky i stavební povolení bude brzy možné vyřídit online
21.1.2019
Žádost o stavební povolení, vystavení nového občanského...
Úřad vlády se připojil k memorandu o spolupráci na rozvoji umělé inteligence
18.1.2019
Platforma pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a...
Česká pošta přehodnotila projekt Pošta Partner, očekávaly se větší přínosy
14.1.2019
Pošta plánovala do konce roku 2025 převádět na obce a...
V rámci projektu WiFi4EU podalo v první vlně žádost 360 obcí
31.12.2018
Projektem WiFi4EU Evropská komise podporuje zavádění...
Bezpečnostní rada státu upřesnila varování NÚKIB: omezení platí pouze na významné a kritické systémy
27.12.2018
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost...

Diskuse

comments powered by Disqus