Domů Komentáře NKÚ letos plánuje 32 kontrol, zaměří se na kybernetickou bezpečnost i eObčanky

NKÚ letos plánuje 32 kontrol, zaměří se na kybernetickou bezpečnost i eObčanky

Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) schválilo plán kontrolní činnosti na rok 2019. Plán obsahuje 32 kontrol zaměřených například na dopravu, obranu, kulturu, zdravotnictví a další témata. NKÚ se však také plánuje zaměřit na to, jak se budovala kybernetická bezpečnost, ale také na zavedení elektronických občanských průkazů a elektronického přístupu k některým službám veřejné správy. Server eGOv.cz proto přináší přehled nejdůležitějších kontrol, které se dotýkají eGovernmentu, vysokorychlostního internetu i kybernetické bezpečnosti.

V roce 2019 nezůstane stranou zájmu NKÚ například ani elektronizace veřejné správy

„Pro rok 2019 počítáme kromě aktuálních a citlivých oblastí, jakými jsou například obrněná technika armády nebo opravy a údržba silničních mostů, i s tématy, kterých jsme se dosud příliš nedotkli. Podíváme se třeba na budování kybernetické bezpečnosti, na peníze vynaložené na členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo na to, jak se zachází s majetkem propadlým nebo zabaveným v trestním řízení,“ řekl prezident NKÚ Miloslav Kala.

NKÚ prověří rovněž zavedení elektronických občanských průkazů a elektronického přístupu k některým službám veřejné správy. Informačních technologií se kontroloři dotknou také v kontrole zaměřené na finanční podporu rozvoje vysokorychlostního internetu v České republice. Následuje přehled nejdůležitějších kontrol.

Zavedení elektronických občanských průkazů a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy

Cílem kontroly bude prověření hospodárnosti a účelnosti peněžních prostředků vynaložených na elektronizaci veřejné správy v souvislosti se zavedením elektronických občanských průkazů. Kontrolované osoby budou Ministerstvo vnitra, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT) a Správa základních registrůZajišťuje provoz ISZR, zodpovídá za jeho bezpečnost.Prostřednictvím ISZR realizuje vazby mezi jednotlivými základními registry a mezi agendovými informačními systémy.
. Kontrola bude zahájena v červnu 2019.

Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem kontroly bude prověření, zda podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naplňuje stanovené cíle a zda jsou peněžní prostředky vynakládány účelně a hospodárně. Kontrolované osoby budou Ministerstvo průmyslu a obchodu a Agentura pro podnikání a inovace. Kontrola bude zahájena v červenci 2019.

Budování kybernetické bezpečnosti eGovernmentu České republiky

Cílem kontroly bude prověření, zda činnosti hlavních subjektů podílejících se na zajištění kybernetické bezpečnosti eGovernmentu ČR a míra efektivity jejich vzájemné spolupráce vedou k jejímu zvyšování ve smyslu cílů a aktivit definovaných Národní strategií kybernetické bezpečnosti 2015–2020 a Akčního plánu ke strategii 2015–2020. Kontrolované osoby budou Ministerstvo vnitra a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Kontrola bude zahájena v říjnu 2019.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Přes Portál občana půjde vyřídit i živnostenské oprávnění
20.3.2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo do...
Schválením informačního příkazu mají skončit obstrukce úřadů při získávání informací občany
18.3.2019
Sněmovna schválila návrh na zavedení tzv. informačního...
Politické strany podepsaly memorandum o podpoře zákona o právu na digitální službu
12.3.2019
Zákon o právu na digitální službu má podporu Pirátů i...
Sněmovna schválila zrušení výjimek z registru smluv pro ČEZ a další společnosti
11.3.2019
Sněmovna minulý týden ve třetím čtení schválila...
Finanční správa hlásila poruchu systému, výpadek postihl i EET
1.3.2019
Z důvodu havárie u dodavatele technického řešení...

Diskuse

comments powered by Disqus