Domů Komentáře Nová ministryně práce se zaměří na personální obsazení resortu a na audit informačních systémů

Nová ministryně práce se zaměří na personální obsazení resortu a na audit informačních systémů

Minulý týden v pondělí byla do své funkce uvedena ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Po jmenování prezidentem republiky ji na rezort doprovodil předseda vlády Andrej Babiš. Jaké jsou její priority v oblasti ICT a v personálním obsazení resortu práce?

Premiér popřál nové ministryni hodně úspěchů při její práci. Jana Maláčová dále oznámila svoje hlavní priority, se kterými vstupuje do funkce na úřad, které jsou z pracovní a sociální oblasti. Maláčová se však bude věnovat i ICTinformační a komunikační technologie
oblasti na resrtu práce a také plánuje obsadit posty odborných náměstků.

Dalšími prioritami nové ministryně je zkvalitnění systému sociálních služeb a jeho financování, vylepšení funkčnosti, zrychlení posuzování a rozhodování lékařské posudkové služby, revize systému sociálních dávek, tvorba potřebné legislativy, která řeší sociální práci a systém sociálního bydlení. Jana Maláčová se hodlá ve svém funkčním období zaměřit také na otázky náhradní rodinné péče a primární prevence, tak, aby fungovalo včasné poskytnutí podpory rodinám, které potřebují pomoc. Mezi důležitými tématy je samozřejmě také podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce.

Ministryně plánuje zahájit odborný audit existujících informačních systémů a obsadit místa odborných náměstků

„Mimořádnou pozornost budu věnovat odbornému auditu existujících informačních systémů, které zajišťující fungování kritické infrastruktury státu, zejména v oblasti administrace pojistných a nepojistných sociálních dávek. Mým cílem je dosáhnout ve střednědobém horizontu efektivního využívání těchto informačních systémů a elektronizaci agend, a to jak v komunikaci s klienty, tak i v podpoře vlastního chodu úřadu,“ doplnila Maláčová a dále uvedla, že ji v nejbližším období čeká i personální stabilizace ministerstva, kde je potřeba doplnit místa chybějících odborných náměstků.

Zdroj: MPSV

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Spuštění plně funkční eNeschopenky je plánováno od příštího roku
15.5.2019
Zcela zásadním způsobem se má změní vyřizování pracovní...
Prezident HK Vladimír Dlouhý požádal premiéra o odklad zrušení karenční doby a zavedení eNeschopenky
25.3.2019
S ohledem na opakovaně deklarovaný nesouhlas...
Aktuální návrh eNeschopenek z dílny MPSV je nesystémový polotovar, doktoří se bouří
14.2.2019
Sdružení praktických lékařů (SPL) i Hospodářská komora...
Výsledek kontroly NKÚ: v budování dávkových systémů MPSV naprosto selhalo
22.1.2019
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se při kontrole zaměřil...
Jak bude vypadat zavádění eNeschopenek?
5.12.2018
Elektronizace dočasných pracovních neschopností přinese...

Diskuse

comments powered by Disqus