Domů Články Novela zákona umožní rychlejší výstavbu síťové infrastuktury

Novela zákona umožní rychlejší výstavbu síťové infrastuktury

Od 31. srpna letošního roku začal platit zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Původní návrh zákona byl orientován pouze na změny týkající se zefektivnění procesu povolovacího řízení k nejvýznamnějším stavbám dopravní infrastruktury. V důsledku pozměňovacích návrhů byla do návrhu zákona doplněna i právní úprava týkající se budování infrastruktury elektronických komunikací.

Bude jednodušší postavit elektronické komunikace do délky 100 metrů

V první řadě se upravují podmínky pro budování přípojek elektronických komunikací. Tímto ustanovením je deklarováno, že přípojky elektronických komunikací do délky 100 metrů nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle stavebního zákona s výjimkou případů kdy je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Druhou věcnou změnou je stanovení výjimky pro užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací, kdy se nově nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník je však povinen předložit do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci, a geometrický plán umístění stavby.

Změna se dotkla i stavebního zákona

V neposlední řadě došlo v důsledku přijetí zákona č. 169/2018 Sb., ke změně stavebního zákona, a to v části upravující výjimky z povinného vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování, zde je však dosavadní výjimka pro oblast budování infrastruktury elektronických komunikací zachována.

Zdroj: ČTÚ

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Spolupráce při zavádění nových technologií má Česko posunout k vyspělým západním ekonomikám
19.10.2018
Ministerstvo průmyslu a obchodu využívá mnoho nástrojů...
Česko opět zaostává v konkurenceschopnosti, na vině je i nedostatečná infrastruktura
18.10.2018
Česku letos náleží 29. příčka z celkových 140 zemí v...
Ministerstvo vnitra uzavřelo smlouvu s dodavateli systémů eSbírka a eLegislativa
18.10.2018
Oba systémy by měly vzniknout do dvou let tak, aby od...
Zákon o právu na digitální službu prošel připomínkami všech politických stran
10.10.2018
Předseda Pirátů Ivan Bartoš svolal schůzku všech...
Schillerová kritizuje přehnanou a obtěžující aktivitu daňových úředníků
10.10.2018
Ministryně financí Alena Schillerová nepovažuje za...

Diskuse

comments powered by Disqus