Domů Články Ombudsmanka: plnou moc stačí poslat datovkou, elektronický podpis není třeba

Ombudsmanka: plnou moc stačí poslat datovkou, elektronický podpis není třeba

Zaslání plné moci datovou schránkou má stejnou platnost, jako kdyby šlo o dokument opatřený uznávaným elektronickým podpisem. Stěžovatel zakoupil vozidlo a zmocnil prodávajícího k přepisu v registru vozidel. Plnou moc zaslal správnímu úřadu datovou schránkou, ten ji však neuznal, protože dokument nebyl opatřen elektronickým podpisem. Kauzu proto na stůl dostala ombudsmanka Šabatová.

Stěžovatel se odvolával na zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který stanoví, že plná mocJe jednostranný právní úkon, kterým zastoupený dává třetím osobám na vědomí, že zvolený zástupce je oprávněn za něj jednat a v jakém rozsahu. Plná moc osvědčuje, že mezi zastoupeným a zástupcem existuje právní vztah. Rozlišuje se plná moc generální, která opravňuje zmocněnce ke všem úkonům, které by mohl učinit zmocnitel, a plná moc speciální, která oprávnění zmocněnce činit právní úkony za zmocnitele omezuje pouze na ty právní úkony, které zmocnitel v plné moci vymezí.
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

Úřad se nakonec s názorem ombudsmanky ztotožnil

„Podle zástupce ombudsmanky má dokument poslaný prostřednictvím datové schránky stejnou právní vážnost jako dokument s elektronickým podpisem. Obě formy zajišťují stejnou míru autenticity. V případě datové schránky je autentizována „obálka“ a veškerý její obsah (vlastní dokumenty) je třeba považovat za autorizovaný, tedy podepsaný osobou, která je oprávněna datovou schránku užívat. U elektronického podpisu je autentizován obsah, který mohl přijít v nezabezpečené „obálce“. V obou případech není sporu o tom, kdo daný úkon činí, což je podle zástupce ombudsmanky smyslem právní úpravy. Dovodil proto, že u plné moci podané prostřednictvím datové schránky je obdobně jako u elektronického podpisu garantováno, že ji udělila osoba, pro niž byla datová schránkaSlouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.
zřízena.“
, uvádí se v tiskové zprávě Veřejného ochránce práv.

Úřad se s tímto posouzením věci ombudsmankou Šabatovou ztotožnil a změnil svou praxi. V případě stěžovatele, ale i do budoucna bude podání datovou schránkou považovat za rovnocenná podáním s uznávaným elektronickým podpisem.

Zdroj: ombudsman.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Tržby ČD - Telematiky se zvýšily o 13 % na 1,67 miliardy korun
9.5.2019
Společnost ČD - Telematika a.s. dnes zveřejnila své...
Premiér uvedl do úřadů tři nové ministra, dostali řadu úkolů
1.5.2019
Předseda vlády Andrej Babiš uvedl v úterý 30. dubna...
Babiš oznámil změny ve vládě, vymění ministry dopravy a průmyslu
11.4.2019
Premiér Andrej Babiš po schůzce s prezidentem oznámil...
Registr vozidel začíná upozorňovat na končící technickou přes datové schránky
8.4.2019
Majitelé vozidel vlastníci datovou schránku budou ode...
CzechToll dokončil první testy nového mýtného sytému
28.2.2019
Společnost CzechToll dokončila po 150 dnech od podpisu...

Diskuse

comments powered by Disqus