Domů Články Používat nástroj NEN pro zadávání veřejných zakázek bude povinné od roku 2016

Používat nástroj NEN pro zadávání veřejných zakázek bude povinné od roku 2016

Server eGov.cz má k dispozici vládní materiál ministerstva pro místní rozvoj (MMR) k používání národního elektronického nástroje (NEN) v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). NEN nabídne zadavatelům ucelenou informační podporu pro všechny zadávací postupy dle zákona o veřejných zakázkách. Od 1. ledna 2015 bude probíhat ostrý provoz bez povinného používání ze strany zadavatelů. Povinné používání NEN pro orgány státní správy MMR předpokládá od 1. 1. 2016.

NEN podporuje plně elektronická zadávací řízení i kombinovaná zadávací řízení (úkony lze provádět částečně elektronicky a částečně v listinné podobě)

Vynaložené finanční náklady na realizaci NEN činily 165.898.000,- Kč bez DPH. Provozní náklady NEN budou činit 45.265.950,- Kč bez DPH ročně.

Nový nástroj NEN zajistí pro zadavatele zejména následující možnosti:

 • Podporu v rámci dalších institutů zákona o veřejných zakázkách, zejména e-aukce, dynamický nákupní systém (DNS) či profil zadavatele,
 • Podporu centralizovaného zadávání (dále jen CZ) formou podpory sběru požadavků, zajištění zadávacích řízení realizujících CZ, vedení a zpřístupnění smluv o  centralizovaném zadávání, tvorby slepých katalogů, komunikace všech zúčastněných subjektů a vytvářením nezbytných manažerských přehledů
 • Možnost přizpůsobení NEN vnitřním předpisům a zadávací praxi zadavatelů,
 • Možnost sdílet data prostřednictvím standardizovaných rozhraní s dalšími moduly NIPEZ (zejména VVZ a e-tržišti), dalšími systémy eGovernmentu, relevantními interními systémy zadavatelů a dodavatelů (zejména spisová služba),
 • Budoucí rozšiřitelnost směrem k elektronizaci dalších fází eProcurementu (zejména k elektronickému objednávání a fakturaci),
 • Možnost v rámci formulace zadání veřejné zakázky automaticky generovat zadávací dokumentaci (včetně návrhu smlouvy) potřebnou pro vyhlášení výběrového řízení, možnost vyhodnocení výběrového řízení,
 • Uchování veškeré dokumentace, spojené s veřejnou zakázkou včetně uzavřených smluv,

Provoz NEN je rozdělen do následujících etap:

 • uzavřený zkušební provoz od 1. dubna 2014
 • otevřený zkušební provoz od 5. srpna 2014
 • ostrý provoz NEN bez povinného používání ze strany zadavatelů od 1. ledna 2015
 • povinné používání NEN pro orgány státní správy s účinností od 1.1.2016

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vláda projednala trojici stěžejních dokumentů k čerpání EU dotací
5.8.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě tři...
Elektronickému stavebnímu deníku dala vláda naději
11.6.2019
Vláda dala včera neutrální stanovisko návrhu na změnu...
Jak je na tom letos Česko v čerpání z EU fondů?
16.5.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada...
Za první kvartál bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč
17.4.2019
Včera v úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém...
Využívání záruk a výhodných úvěrů z EU má být v období 2021-2027 jednodušší
9.4.2019
Evropská komise (EK)se v Praze setkala se zástupci...

Diskuse

comments powered by Disqus