Domů Články Povinné zřízení datových schránek pro školy a školská zařízení se blíží

Povinné zřízení datových schránek pro školy a školská zařízení se blíží

Od července 2017 zřídí ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství datové schránky orgánů veřejné moci pro školy a školská zařízení. Tuto povinnost zavádí novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Postup zřízení je podmíněný evidencí školy či školského zařízení v základním registru osob (ROS)

Zavádění datových schránek bude probíhat následujícím způsobem:

  1. U škol a školských zařízení, které již disponují datovou schránkou právnické osoby, dojde k transformaci na typ datové schránky orgánu veřejné moci. Touto transformací nedojde k žádným změnám v zobrazování obsahu datové schránky (dodané a odeslané datové zprávy) ani jejího názvu, tzn. nedojde ke změně oproti stávající praxi. Školám a školským zařízením bude naopak nově dána možnost bez omezení komunikovat z datové schránky orgánu veřejné moci se všemi ostatními subjekty s datovou schránkou, čímž současně dojde k finanční úspoře pro odesílatele, neboť komunikace z tohoto typu datové schránky není pro orgán veřejné mociOrgán veřejné moci je (podle zákona č. 111/2009 Sb.) takový orgán, který je nositelem veřejné moci. Orgány veřejné moci jsou (některé) státní orgány (např. Parlament, soudy, Policie ČR, ministerstva a jiné ústřední správní úřady), orgány územní samosprávy (například obecní úřad, obecní nebo městská policie).
    zpoplatněna.

  2. Pokud škola nebo školské zařízení žádnou datovou schránkou dosud nedisponuje, bude jim automaticky zřízena datová schránkaSlouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně.
    orgánu veřejné moci. K tomu dojde po registraci agendy s působností škol nebo školských zařízení v základním registru práv a povinností (RPP), kterou provede Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: mvcr.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Poslanci předložili novou (další) verzi registru smluv, podaří se jim zákon okleštit?
24.5.2017
Podle nového návrhu zákona o registru smluv nebude mít...
Vnitro chce ušetřit státu rámcovou smlouvou až půl miliardy za licence k produktům IBM
12.5.2017
Nakupování nejrozšířenějšího softwaru formou...
O2 získala opět od České pošty kontrakt na datové schránky za 1,8 miliardy korun, pošta si i tak přijde na 0,7 miliardy čistého zisku
11.5.2017
Subdodavatelem systému datových schránek pro Českou...
České poště opět klesl objem poštovních zásilek, také díky službám eGovernmentu
9.5.2017
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) za...
Elektronické občanky odstartují v druhé polovině příštího roku, co nám přinesou?
28.4.2017
Elektronické občanky "zdarma" by se měly začít vydávat...

Diskuse

comments powered by Disqus