Domů Články Přehled veřejných zakázek z oblasti eGovernmentu za poslední 2 týdny

Přehled veřejných zakázek z oblasti eGovernmentu za poslední 2 týdny

Server eGov.cz Vám přináší přehled nejvýznamnějších veřejných zakázek z oblasti ICT a eGovernmentu za období 22. prosince 2014 až 4. ledna 2015 zveřejněných v informačním systému o veřejných zakázkách, které by na začátku předvánočního týdne rozhodně neměly uniknout Vaší pozornosti.

Oznámení předběžných informací

 • Zavedení videokonferencí v resortu justice – MSp
  Ministerstvo spravedlnosti (MSp) připravuje veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka centrálních prvků, videokonferenčních zařízení a rezervačního systému, instalace a konfigurace videokonferenční infrastruktury, školení, vytvoření e-learningového kurzu a pojištění videokonferenční infrastruktury. Odhadovaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 48,8 mil. Kč bez DPH.
  Zadávací řízení bude možné zahájit od 26. ledna 2015.
 • Elektronický monitorovací systém pro trestní justici – Probační a mediační služba
  Probační a mediační služba připravuje veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka a zajištění provozu zařízení sloužícího k elektronickému monitoringu osob (monitorovací centrum, jednotlivá zařízení umístěná na těle a v obydlí osob), související školení osob, které budou zařízení obsluhovat, servis těchto zařízení, dodávka souvisejícího technického řešení pro informační systém zadavatele. Odhadovaná hodnota veřejné zakázky nebyla zveřejněna.
  Zadávací řízení bude možné zahájit nejdříve od 1. února 2015.

Oznámení o zakázce

 • Jednotný informační systém – Provozní integrační prostředí – MPSV
  Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo otevřené výběrové řízení na vytvoření technologického prostředí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a zajištění jeho následné podpory provozu a rozvoje. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje zejména provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému a vytvoření, dodání a zprovoznění v prostředí zadavatele, včetně interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob, naplnění daty a migrace dat v nezbytném rozsahu. Kritérii pro zadání zakázky jsou nabídková cena, uživatelská přívětivost a architektura řešení.
  Doba trvání: 44 měsíců
  Odhadovaná hodnota zakázky: 289 mil. Kč bez DPH
  Lhůta pro doručení nabídek: 17. února 2015 do 14:00
 • Vybudování a provoz komunikační infrastruktury AgriBus – MZe
  Ministerstvo zemědělství (MZe) vyhlásilo otevřené výběrové řízení, jehož předmětem je návrh a implementace centrální procesní a komunikační platformy MZe - AgriBus, včetně implementace procesů souvisejících s provozem a podporou řešení a napojení na externí systémy. Kritéria pro zadání zakázky jsou nabídková cena a návrh technického řešení.
  Doba trvání: 397 dní
  Odhadovaná zakázky: 78,4 mil. Kč bez DPH
  Lhůta pro doručení nabídek: 16. února 2015 do 10:00

Oznámení o zadání zakázky

 • Technická podpora AVISme 2015 – GFŘ
  Generální finanční ředitelství (GFŘ) zadalo veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zajištění služeb technické podpory, provozu a rozvoje informačního systému AVISme tak, aby byl provoz tohoto důležitého informačního systému zajištěn. V rámci jednacího řízení bez uveřejnění byla vybraná společnost SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.
  Počet obdržených nabídek: 1
  Původní odhadovaná cena: 35 mil. Kč bez DPH
  Konečná cena: 35 mil. Kč bez DPH
  Datum zadání zakázky: 22. prosince 2014
 • Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICTinformační a komunikační technologie
  služeb – Jihlava

  Statutární město Jihlava zadalo veřejnou zakázku, jejímž předmětem je mimo jiné rozšíření páteřní optické komunikační sítě, dovybavení sítě aktivními prvky nebo zavedení digitální IP telefonie nad metropolitní sítí města. V rámci otevřeného výběrového řízení byla vybraná společnost AutoCont CZ a.s.
  Počet obdržených nabídek:
  2
  Původní odhadovaná cena: 28,7 mil. Kč bez DPH
  Konečná cena: 28 mil. Kč bez DPH
  Datum zadání zakázky: 16. prosince 2014

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Závěry NKÚ v IT tendrech na GFŘ: prohlubování závislosti na dodavateli či zneužití JŘBÚ pro EET
23.4.2019
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se tentokrát zaměřil na...
Zájem o Účtenkovku neustála padá, v březnu se přihlásilo nejméně lidí od spuštění loterie
23.4.2019
Zájem o loterii s názvem Účtenkovka stále klesá. Do...
Sněmovna podpořila další vlnu EET, projednávání čekají zřejmě obstrukce
18.4.2019
Do závěrečného schvalování posunula sněmovna vládní...
Za první kvartál bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč
17.4.2019
Včera v úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém...
Registr vozidel začíná upozorňovat na končící technickou přes datové schránky
8.4.2019
Majitelé vozidel vlastníci datovou schránku budou ode...

Diskuse

comments powered by Disqus