Domů Články Rada pro ESI fondy diskutovala nastavení operačních programů pro 2021-2027

Rada pro ESI fondy diskutovala nastavení operačních programů pro 2021-2027

Včera ve čtvrtek 17. října jednala na pracovní úrovni Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Tématem jednání byl současný stav čerpání evropských dotací i příprava příštího programového období pro období po roce 2020, včetně návrhu priorit České republiky a architektury budoucích operačních programů.

Co je Rada pro Evropské strukturální  a investiční fondy (ESIF)

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem Vlády ČR v oblasti evropských fondů, který se pravidelně schází k diskuzi nad aktuálními otázkami.

Rozhoduje se o dotačních programech na další období

„Dnes jsme s našimi partnery na pracovním jednání Rady pro ESIF diskutovali aktuální témata a také, jaké programy by mohly rozdělovat evropské dotace v příštím období. Zatím jsou na stole dvě varianty. Jedna varianta počítá s obdobným systémem, jaký je dosud. Zde stavíme na důležitém principu kontinuity, tedy aby  systém ESI fondů byl předvídatelný pro všechny partnery, zejména pro příjemce, a abychom zvládli bez problému přechod na nové období i ukončení toho stávajícího. Druhá varianta pracuje se štíhlejším systémem, tj. s přibližně polovinou operačních programů, než jich je v současnosti,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Nebeská a dodala: „Obě varianty mají svá pro a proti, a proto je v současné době diskutujeme s širokým spektrem partnerů. Vláda by měla k návrhu zaujmout stanovisko do konce roku 2018.“

Jednalo se také o aktuálním čerpání

Mimo přípravy období 2021-2027 a souvisejícího stanovení národních priorit a nastavení operačních programů (OP) jednala Rada pro ESI fondy o současném stavu čerpání prostředků z evropských fondů. Ke konci září 2018 je realizováno přes 168 tisíc projektů napříč všemi operačními programy. Příjemcům od začátku programového období již bylo proplaceno téměř 148 miliard Kč, což odpovídá 25,5 % částky přidělené pro ČR na období 2014-2020. Tématem jednání bylo i plnění pravidla N+3, které udává, že členské státy musejí částku určeno pro určitý rok vyčerpat do tří let od roku, na který byla přidělena. Tento limit naplnila již polovina programů, a to OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Technická pomoc a Program rozvoje venkova.

Zdroj: MMR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Elektronickému stavebnímu deníku dala vláda naději
11.6.2019
Vláda dala včera neutrální stanovisko návrhu na změnu...
Jak je na tom letos Česko v čerpání z EU fondů?
16.5.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada...
MPO: Firmy mohou začít žádat o dotace na vysokorychlostní internet, k dispozici bude 1 miliarda
9.5.2019
Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující...
Za první kvartál bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč
17.4.2019
Včera v úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém...
Využívání záruk a výhodných úvěrů z EU má být v období 2021-2027 jednodušší
9.4.2019
Evropská komise (EK)se v Praze setkala se zástupci...

Diskuse

comments powered by Disqus