Domů Články Rada pro ESI fondy diskutovala nastavení operačních programů pro 2021-2027

Rada pro ESI fondy diskutovala nastavení operačních programů pro 2021-2027

Včera ve čtvrtek 17. října jednala na pracovní úrovni Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Tématem jednání byl současný stav čerpání evropských dotací i příprava příštího programového období pro období po roce 2020, včetně návrhu priorit České republiky a architektury budoucích operačních programů.

Co je Rada pro Evropské strukturální  a investiční fondy (ESIF)

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem Vlády ČR v oblasti evropských fondů, který se pravidelně schází k diskuzi nad aktuálními otázkami.

Rozhoduje se o dotačních programech na další období

„Dnes jsme s našimi partnery na pracovním jednání Rady pro ESIF diskutovali aktuální témata a také, jaké programy by mohly rozdělovat evropské dotace v příštím období. Zatím jsou na stole dvě varianty. Jedna varianta počítá s obdobným systémem, jaký je dosud. Zde stavíme na důležitém principu kontinuity, tedy aby  systém ESI fondů byl předvídatelný pro všechny partnery, zejména pro příjemce, a abychom zvládli bez problému přechod na nové období i ukončení toho stávajícího. Druhá varianta pracuje se štíhlejším systémem, tj. s přibližně polovinou operačních programů, než jich je v současnosti,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Nebeská a dodala: „Obě varianty mají svá pro a proti, a proto je v současné době diskutujeme s širokým spektrem partnerů. Vláda by měla k návrhu zaujmout stanovisko do konce roku 2018.“

Jednalo se také o aktuálním čerpání

Mimo přípravy období 2021-2027 a souvisejícího stanovení národních priorit a nastavení operačních programů (OP) jednala Rada pro ESI fondy o současném stavu čerpání prostředků z evropských fondů. Ke konci září 2018 je realizováno přes 168 tisíc projektů napříč všemi operačními programy. Příjemcům od začátku programového období již bylo proplaceno téměř 148 miliard Kč, což odpovídá 25,5 % částky přidělené pro ČR na období 2014-2020. Tématem jednání bylo i plnění pravidla N+3, které udává, že členské státy musejí částku určeno pro určitý rok vyčerpat do tří let od roku, na který byla přidělena. Tento limit naplnila již polovina programů, a to OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Technická pomoc a Program rozvoje venkova.

Zdroj: MMR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MPO chystá strategii a nový program na podporu umělé inteligence
17.1.2019
Umělá inteligence je jednou z prioritních oblastí,...
Čerpání dotací v roce 2018: 10 tisíc projektů podpořených z fondů EU
16.1.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy...
Dodavatelé veřejných zakázek v ČR mají nově bezplatný přístup k technickým normám o elektronické fakturaci
3.1.2019
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s...
V rámci projektu WiFi4EU podalo v první vlně žádost 360 obcí
31.12.2018
Projektem WiFi4EU Evropská komise podporuje zavádění...
MPO zahájilo konzultace pro pokrytí ČR internetem před druhým kolem dotací
22.11.2018
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo novou...

Diskuse

comments powered by Disqus