Domů Komentáře Resort obrany plánuje zadat IT tendr na provoz spisové služby firmě GORDIC bez otevřené soutěže

Resort obrany plánuje zadat IT tendr na provoz spisové služby firmě GORDIC bez otevřené soutěže

Server eGov.cz má k dispozici vládní materiál, z kterého vyplývá, že ministerstvo obrany plánuje zadat veřejnou zakázku na provozování spisové služby společnosti GORDIC za 211 milionů. Ministerstvo se rozhodlo využít často kritizovanou formu zadání veřejné soutěže v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBÚ), kdy je bez soutěže osloven pouze jediný dodavatel. Co vedlo resort obrany k tomuto rozhodnutí? A jaké je stanovisko pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost?

Smlouva má být uzavřena na období 48 měsíců od podpisu

"Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezchybného a efektivního provozování a užívání aplikačního programového vybavení a datové základny informačních systémů využívajících systém GINIS, zabezpečení informační služby a podpory procesů ekonomického řízení, personálního řízení a řízení spisové služby na území státu i v oblastech nasazení jednotek AČR v zahraničních misích, to vše prostřednictvím implementace změn vnější a vybrané vnitřní legislativy do IS GINIS.", zdůvodňuje své rozhodnutí ministerstvo obrany.

Předpokládaná hodnota zakázky je 211,57 mil. Kč bez DPH a byla stanovena na základě kvalifikovaného posouzení množství a typu softwarových licencí nezbytných pro zajištění potřeb resortu obrany.

Ministerstvo odůvodňuje výběr společnosti GORDIC formou JŘBÚ autorskými právy a rozsáhlostí implementace aplikace v resortu

"Veřejnou zakázku navrhuje zadavatel zadat podle ustanovení § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Vzhledem k rozsáhlosti implementace v resortu a z důvodu zajištění technické slučitelnosti a dodržení ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů neexistuje v současné době alternativní varianta částečného nebo úplného nahrazení stávajícího řešení.
Společnost GORDIC spol. s r. o. je výhradním vykonavatelem majetkových práv k celému APV GINIS® ve všech jeho verzích a variantách i k veškeré dokumentaci k tomuto programovému vybavení. Na základě výkonu majetkových práv k APV GINIS® má firma výhradní právo APV ve všech jeho verzích a variantách i veškerou dokumentaci k tomuto APV nastavovat, udržovat a v případě potřeby i upravovat.

Potřeba realizace zakázky vyplývá i z důvodu zajištění nezbytných úprav architektury a nastavení požadované granularity systému s ohledem na definované standardy resortu a implementace exit strategie u vybraných částí systému při přechodu na vhodnou formu otevřených výběrových řízení.", zdůvodňuje své rohodnutí ministerstvo obrany.

Rada vlády pro informační společnost upozorňuje na  riziko správníh ořízení ze strany ÚOHS

Pracovní skupina Rady vlády pro informační společnost pro jednací řízení bez uveřejnění po prostudování předložených materiálů a projednání s předkladatelem konstatovala, že posoudila záměr zadavatele realizovat nadlimitní veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění, ale doporučila zadavateli zvážit postup, aby nedocházelo k nadužívání jednacího řízení bez uveřejnění.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Kvůli tendru na síť Pegas byla podaná stížnost k antimonopolnímu úřadu
20.8.2019
Nordic Telecom poslal stížnost na Úřad pro ochranu...
Kapsch podal na antimonopolní úřad již třetí žalobu, proč se ÚOHS odmítl zabývat předchozími žalobami?
30.7.2019
Společnost Kapsch podala další žalobu na Úřad pro...
ÚOHS řeší první stížnosti v souvislosti s omezením Huawei
24.7.2019
Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) řeší podle...
Kapsch může provozovat mýtné do konce roku, podle soudu jde o veřejný zájem
2.7.2019
Dodatek ke smlouvě na provoz mýtného z roku 2016 sice...
ÚOHS zamítl návrh společnosti Kapsch na zákaz plnění smlouvy na mýto
11.12.2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal...

Diskuse

comments powered by Disqus