Domů Články Spolupráce při zavádění nových technologií má Česko posunout k vyspělým západním ekonomikám

Spolupráce při zavádění nových technologií má Česko posunout k vyspělým západním ekonomikám

Ministerstvo průmyslu a obchodu využívá mnoho nástrojů ke zlepšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Vláda nedávno schválila program digitalizace České republiky 2018+ s názvem Digitální Česko. Jedním ze tří pilířů tohoto dokumentu je koncepce Digitální ekonomika a společnost, jejímž gestorem je právě Ministerstvo průmyslu a obchodu. Role ministerstva bude především v oblasti budování infastruktury, podpory systému výzkumu, vývoje a inovací a podnikatelského prostředí.

Státy, které neimplementují ICTinformační a komunikační technologie
a Smart technologie včas, ztratí konkurenceschopnost

„Státy, které neimplementují ICTinformační a komunikační technologie
a Smart technologie včas, budou vystaveny vážným socio-ekonomickým problémům a ztratí svou konkurenceschopnost,“
upozornila ministryně Marta Nováková a dodala: „Digitální stát je jednoznačnou vládní prioritou a jeho systémová logika vychází z principu sblížení občana, businessu a státu.“

Nyní je podle ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové velmi důležité, aby implementace digitálních ekonomik vycházela z několika základních principů. Jsou to především otevřenost, transparentnost, efektivní práce s daty ve veřejném sektoru, stejně tak jako ochrana soukromí a správné legislativní a regulační prostředí.

„Konkurenceschopnost české ekonomiky závisí především na prosazování inovací na základě výzkumu a vývoje, na vzdělávání a kvalifikaci pracovních sil, na investicích do restrukturalizace a modernizace výrobních kapacit,“ uvedla náměstkyně Rudyšarová. „Snažíme se proto, aby investice byly stále více zaměřovány k sofistikovanějším výrobám a službám s vyšší přidanou hodnotou, na technologicky náročnější fragmenty produkčního řetězce a ve využívání kvalifikovaných pracovních sil, protože dlouhodobé přetrvávání v pozici low cost economy by mohlo skončit uzamčením v pasti chudoby,“ dodala.

MPO rovněž dlouhodobě podporuje z národních zdrojů a z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 řadu inovačních projektů směrem k digitalizaci českého průmyslu.

EU chce vybudovat síť evropských Digitálních inovačních center

MPO za velmi významnou, a to z celoevropského hlediska, považuje i současnou iniciativu Evropské komise k vybudování sítě evropských Digitálních inovačních center (Digital Innovation Hubs). V ČR jsou podle Evropské komise tři již plně fungující potenciální Centra digitálních inovací, což je srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi. „Zároveň považujeme za velkou příležitost podpořit to, aby se Česká republika stala evropským lídrem v oblasti aplikace umělé inteligence,“ uvedla náměstkyně a dodala: „Věřím, a tato konference je toho důkazem, že vzájemná spolupráce a společné úsilí při zavádění nových technologií mohou Českou republiku posunout v rychlejší konvergenci k vyspělým západním ekonomikám.“

Zdroj: MPO

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MPO má novou náměstkyni pro Evropskou unii a zahraniční obchod
5.11.2019
Novou náměstkyní ministra průmyslu a obchodu Karla...
MPO při podpoře ICT projektů neřešilo jejich přínos, hlavním cílem bylo vyčerpat prostředky EU
30.10.2019
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil podporu...
V neomezených tarifech Česká republika pomalu dohání EU
29.10.2019
Telekomunikační trh se za poslední měsíce posunul a...
Stát nabízel miliardu na rozvoj rychlého internetu, pošle ale jen polovinu kvůli formálním chybám
24.10.2019
Dotace na rychlý internet v malých obcích se opět...
MPO zahájilo veřejnou konzultaci k vysokorychlostnímu internetu
9.10.2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo veřejnou...

Diskuse

comments powered by Disqus