Domů Články ÚOHS vyhověl firmě Kapsch a v prvním stupni zrušil zadávací řízení na mýtný systém

ÚOHS vyhověl firmě Kapsch a v prvním stupni zrušil zadávací řízení na mýtný systém

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal prvostupňové rozhodnutí ve věci zadávacího řízení Ministerstva dopravy na „systém elektronického mýtného“. ÚOHS rozhodl, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek a jako opatření k nápravě zadávací řízení zrušil. Rozhodnutí není pravomocné a účastníci řízení proti němu mohou do 15 dnů podat rozklad k předsedovi antimonopolního úřadu.

ÚOHS po detailním prověření relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení, prošetřil postup zadavatele a mj. i na základě výsledků znaleckého zkoumání dospěl k následujícímu závěru: "Zadavatel porušil zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona při poskytování části zadávací dokumentace, neboť nezajistil takové technické řešení, na jehož základě by bylo možné zcela jednoznačně určit a zpětně ověřit, zda se všem dodavatelům dostalo shodných informací, na jejichž základě měli sestavovat své nabídky."

Zadavatel pochybil a předmětnou část dokumentace předával na přepisovatelných flash discích

"Disky byly sice předávány na základě předávacího protokolu, ten však neuvádí žádné bližší informace o obsahu médií, např. ani přesný počet obsažených souborů. Předávací protokoly tedy neprokazují předání shodných informací. S ohledem na technická specifika flash disků nelze jejich obsah zpětně k určitému datu v minulosti zjistit a ověřit, což je mj. závěr znaleckého posudku. Shodnost informací ke dni předání dodavatelům tedy není možno ověřit ani z flash disků, které byly Úřadu předány.

Sám zadavatel přitom až do 23. 10. 2017 tvrdil, že všechny flash disky obsahovaly shodné informace. Posléze však připustil, že v průběhu poskytování zadávací dokumentace dodavatelům tuto dokumentaci upravil, respektive provedl anonymizaci, a fakticky tak vytvořil dvě sady flash disků.", uvedl ÚOHS v tiskové zprávě.

Pokud jde o stav flash disků tak, jak byly Úřadu dne 24. 10. 2017 předány, při porovnání původní a tzv. „anonymizované“ verze bylo zjištěno, že se od sebe jednotlivé soubory v mnoha případech liší. Při mechanickém porovnání se jedná o rozdíly zhruba ve 30 tisících souborech. Nejedná se přitom jen o anonymizaci osobních údajů; ta naopak v mnoha případech provedena nebyla. Změněny jsou prokazatelně i informace, které osobními údaji nejsou. V tzv. „anonymizované“ verzi dokonce některé soubory zcela chybí, některé se obsahově liší.

O této úpravě zadávací dokumentace přitom zadavatel nikoho z účastníků zadávacího řízení neinformoval, ani o rozsahu jejího provedení nepořídil žádný záznam, což nadále posiluje pochybnosti o tom, zda se všem uchazečům o zakázku dostalo totožných informací.

Zdroj: ÚOHS

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Stát v mýtném tendru může ztratit až 12 miliard korun - tvrdí zhrzený Kapsch
16.10.2018
Postup ministerstva dopravy při zadávání provozu...
Vedení ČD-Telematiky postihlo personální zemětřesení
16.10.2018
Tento týden se podle serveru lupa.cz odehrají změny ve...
Česku hrozí od Nového roku výpadek sociálních dávek, MPSV nemá zasmluvněn provoz systému
9.10.2018
Celkem 80 miliard korun ročně sloužících k vyplácení...
Budou dalníční známky do dvou let už jen elektronické?
2.10.2018
Česko by podle minsitra dopravy Ťoka mělo do dvou let...
Kapsch napadl smlouvu o mýtném podepsanou ministrem Ťokem
26.9.2018
Spor o výběr vítěze mýtného tendru mezi rakouskou...

Diskuse

comments powered by Disqus