Domů Články Vize MPO, podnikatelům by měla ubýt administrativní zátěž

Vize MPO, podnikatelům by měla ubýt administrativní zátěž

Hlášení či statistik, které musí vyplňovat podnikatelé, by mělo být méně. Stejně tak by se měla zjednodušit legislativa, která podnikání upravuje. Tato a další opatření obsahuje "Plán systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 – 2022", který ve spolupráci s ostatními resorty připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), v pondělí vláda schválila materiál MPO.

Podle plánu by se během tří let mělo změnit nejméně 33 právních předpisů a zjednodušit tak 133 povinností

„O snižování byrokracie se roky mluví, v praxi k ní ale příliš nedocházelo. Plán má situaci změnit, například statistika by se měla zjednodušit díky digitalizaci státní správy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Po dohodě s Českým statistickým úřadem a Ministerstvem zdravotnictví proto plán mimo jiné obsahuje devět konkrétních opatření, kdy se mají zrušit různé výkazy, zmenšit rozsah statistického šetření či odstranit duplicitní zjišťování.“   

Konkrétních způsobů, jak snížit administrativní zátěž podnikatelů, je v plánu celkem 90, souvisí s nimi 21 projektů v oblasti digitalizace

Týkají se daní, funkčního nastavení procesů, odstranění duplicit, sídlení dat, už zmiňovaného statistického zjišťování či přehlednosti a dostupnosti legislativy.  V současné době se pracuje na těchto konkrétních úkolech, na kterých spolupracuje MPO nejen s hlavním gestorem, tj. Ministerstvem financí: 

  • Odstranění duplicit při předávání údajů z účetních výkazů: Finanční správa by vybrané údaje z účetní závěrky v kontextu se zveřejněním ve Sbírce listin měla přímo předávat rejstříkovým soudům.
  • Zřízení portálu MOJE daně: Daňové subjekty budou moci co nejvíc úkolů, které souvisejí s daněmi, řešit samy z jednoho místa.
  • Zavedení paušální daně pro malé živnostníky z řad OSVČ s obratem do 1 milionu korun: Na jednom formuláři, a tedy jednou paušální platbou, bude možné vyřešit dosavadní tři různé platby navazující na dosavadní tři formuláře pro daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
  • Odstranění duplicitního hlášení o nakládání s odpady: Data o odpadech budou subjekty, které je musí povinně evidovat, posílat na jednom výkazu na jedno určené místo, odkud budou přístupná všem úřadům, které je potřebují. (hlavní gestor Ministerstvo životního prostředí)
  • Rekodifikace stavebního práva: Stanovisko stavebního úřadu, které potřebují podnikatelé, by mělo nově být stanoviskem integrovaným od všech subjektů, které se ke stavebnímu řízení vyjadřují.  Nebude tak nutné obíhat různé organizace, vše bude možné – po plánované integraci organizací, které řeší stavební řízení - získat na stavebním úřadu. (hlavní gestor Ministerstvo pro místní rozvoj)

Zdroj: MPO

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MPO vyhlásí novou výzvu na zvýšení dostupnosti rychlého internetu, opět za miliardu
11.9.2019
Do konce roku 2023 by lidé měli mít vysokorychlostní...
MPO a MF představily živnostenský balíček, která má i díky elektronizaci usnadnit život podnikatelů
2.9.2019
Živnostenský balíček, který usnadní život malým a...
Živnostenský balíček před spuštěním. Ubyde statistik a sníží se byrokracie podnikatelů?
29.7.2019
Statistických formulářů, které musí vyplňovat...
Společnost s ručením omezením lze založit za jediný den, i díky elektronizaci či Portálu občana
16.7.2019
Zahájit podnikání se v České republice dá zvládnout za...
Česká republika se připojila k závěrům Rady k budoucnosti digitalizované Evropy po roce 2020
12.6.2019
Česká republika se připojila k závěrům o budoucnosti...

Diskuse

comments powered by Disqus