Domů Komentáře Vláda schválila novelu z dílny vnitra, kterou se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Vláda schválila novelu z dílny vnitra, kterou se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Důvodem návrhu tzv. změnového zákona je povinnost implementovat do českého práva evropskou směrnici o podpoře volného pohybu občanů. Výsledkem změn má být zjednodušení požadavků na předkládání některých listin. Součástí novely je i změna, která umožní požádat o datovou schránku přes portál veřejné správy s novým občanským průkazem.

Na matričních formulářích přibydou vícejazyčné formuláře

Dnem 16. února 2019 nabude účinnosti nařízení o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii, z něhož vyplyne pro matriční úřady nová povinnost připojovat na žádost oprávněné fyzické osoby vícejazyčné standardní formuláře k matričním dokladům, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství. Hlavním smyslem vícejazyčných standardních formulářů je usnadnění překladu veřejných listin, k nimž jsou přikládány; veřejné listiny opatřené zmiňovaným formulářem by měly být osvobozeny od jakékoliv formy ověření a úředního překladu.

Změna se dotkne i výpisů ze základních registrů

Obdobně se v důsledku citovaného nařízení navrhuje i změna zákona o základních registrech. Změna se týká pouze ověřeného výstupu z registru obyvatel, pokud bude obsahovat údaj o adrese místa pobytu, u něhož se navrhuje vydávat vícejazyčný standardní formulář, pokud o něj oprávněná fyzická osoba požádá.

V zákonu se současně zakládá pravomoc Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu přenést rutinní kompetence týkající se vydávání výpisů údajů, záznamů údajů a poskytování údajů z jimi spravovaných základních registrů na Správu základních registrů.

Součástí novely bude i možnost požádat o zřízení datové schránky přes portál veřejné správy

V zákonu č. 300/2008 Sb. se nově zavádí možnost podat žádost o zřízení datové schránky a činění úkonů souvisejících se správou přístupu do datové schránky prostřednictvím portálu veřejné správy či informačního systému datových schránek s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, což umožní správu datové schránky jejím držitelem on-line.

Zdroj: vlada.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

NÚKIB: Software i hardware společností Huawei a ZTE je bezpečnostní hrozbou, ovlivní rozhodnutí IT zakázky?
18.12.2018
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost...
Vnitro rozšiřuje počet služeb na Portálu občana
17.12.2018
Půl roku od vydání prvního elektronického občanského...
Zákon garantující digitální komunikaci občanů se státem je připraven
13.12.2018
Předseda Pirátů a Výboru pro veřejnou správu a...
Jak bude vypadat zavádění eNeschopenek?
5.12.2018
Elektronizace dočasných pracovních neschopností přinese...
EET slaví dva roky, rovné podmínky zatím nastaveny nejsou
3.12.2018
V sobotu 1. prosince 2018 to budou přesně dva roky, co...

Diskuse

comments powered by Disqus