Domů Komentáře Vláda schválila novelu z dílny vnitra, kterou se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Vláda schválila novelu z dílny vnitra, kterou se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Důvodem návrhu tzv. změnového zákona je povinnost implementovat do českého práva evropskou směrnici o podpoře volného pohybu občanů. Výsledkem změn má být zjednodušení požadavků na předkládání některých listin. Součástí novely je i změna, která umožní požádat o datovou schránku přes portál veřejné správy s novým občanským průkazem.

Na matričních formulářích přibydou vícejazyčné formuláře

Dnem 16. února 2019 nabude účinnosti nařízení o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii, z něhož vyplyne pro matriční úřady nová povinnost připojovat na žádost oprávněné fyzické osoby vícejazyčné standardní formuláře k matričním dokladům, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství. Hlavním smyslem vícejazyčných standardních formulářů je usnadnění překladu veřejných listin, k nimž jsou přikládány; veřejné listiny opatřené zmiňovaným formulářem by měly být osvobozeny od jakékoliv formy ověření a úředního překladu.

Změna se dotkne i výpisů ze základních registrů

Obdobně se v důsledku citovaného nařízení navrhuje i změna zákona o základních registrech. Změna se týká pouze ověřeného výstupu z registru obyvatel, pokud bude obsahovat údaj o adrese místa pobytu, u něhož se navrhuje vydávat vícejazyčný standardní formulář, pokud o něj oprávněná fyzická osoba požádá.

V zákonu se současně zakládá pravomoc Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu přenést rutinní kompetence týkající se vydávání výpisů údajů, záznamů údajů a poskytování údajů z jimi spravovaných základních registrů na Správu základních registrů.

Součástí novely bude i možnost požádat o zřízení datové schránky přes portál veřejné správy

V zákonu č. 300/2008 Sb. se nově zavádí možnost podat žádost o zřízení datové schránky a činění úkonů souvisejících se správou přístupu do datové schránky prostřednictvím portálu veřejné správy či informačního systému datových schránek s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci, což umožní správu datové schránky jejím držitelem on-line.

Zdroj: vlada.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Portál občana nově umožňuje využívat informace z registru řidičů
13.2.2019
Stav bodového konta řidiče, detaily k řidičskému...
Ministerstvo financí rozjíždí IT systém na ochranu občanů před hazardem
13.2.2019
V loňském roce došlo díky regulaci hazardu k...
PES pomůže podnikatelům - přehled všech povinností bude na jednom místě, zadarmo to ale nebude!
11.2.2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se rozhodlo...
Úřady nejsou připraveny na konec rodných čísel, vnitro chystá odklad
4.2.2019
Některé české úřady jsou zaskočeny, že od ledna...
Poslanci schválili nové povinnosti pro obce a úřady v oblasti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
1.2.2019
Poslanci schválili návrh zákona o přístupnosti...

Diskuse

comments powered by Disqus