Domů Komentáře Vláda zaujala k návrhu zákona o právu na digitální služby neutrální stanovisko, upozornila i na nedostatky

Vláda zaujala k návrhu zákona o právu na digitální služby neutrální stanovisko, upozornila i na nedostatky

Server eGov.cz zanalyzoval stanovisko vlády k návrhu na vydání nového zákona o právu na digitální služby. Vláda se rozhodla tento návrh poslanců napříč politickými kluby v Parlamentu podpořit. Některé resorty doporučovaly návrh zákona zamítnout, i přesto bylo přijato neutrální stanovisko. Na jaké nedostatky v nárhu zákona o právu na digitální služby vláda upozornila?

Premiér návrh zákona podpořil

„Tento nový zákon je velice důležitý. Zakotvuje právo osob na digitální služby a stanovuje povinnost orgánů veřejné moci poskytovat při výkonu jejich působnosti digitální služby. Vláda k tomu zaujala souhlasné stanovisko, protože ten zákon byl připravován po dohodě v Poslanecké sněmovně, podobně jako to bylo se zákonem na dopravní infrastrukturu. Určitě podporujeme snahy o elektronizaci veřejné správy, myslím, že se v tomto směru udělalo mnoho od momentu, kdy jsme jmenovali vládního zmocněnce pro digitalizaci a e-governmentModernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií s cílem maximálněě zpřístupnit a zjednošit pro občany styk s veřejnou správou.
. Předpokládáme, že tento zákon Poslanecká sněmovna co nejdříve schválí,“
vysvětlil premiér Babiš.

Vláda požaduje zohlednit v návrhu zákona došlé připomínky, uplatnila neutální stanovisko

Vláda na své schůzi dne 6. května 2019 projednala a posoudila návrh zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů a zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko, přičemž upozorňuje na některé níže uvedené skutečnosti, které doporučuje při dalším projednávání tohoto návrhu zohlednit. Některé připomínky jsou však spíše zamítavé, je proto otázkou, jak bude vypadat další projednávání.

"Podle názoru vlády náš právní řád již obsahuje dostatečně širokou základnu právní úpravy elektronizace veřejné správy. Předložený návrh zákona, který si klade za cíl být ucelenou právní úpravou postavení uživatelů služeb při poskytování služeb orgány veřejné moci, proto vláda považuje spíše za nadbytečný. Vláda má pochybnosti o tom, zda a jak by další zákon, obsahující navíc de facto pouze přehled práv uživatelů služeb, mohl významně přispět ke zkvalitnění a urychlení procesu digitalizace. K tomuto závěru ji po posouzení návrhu zákona ostatně vede i skutečnost, že návrh zákona obsahuje řadu ustanovení, která jsou duplicitní k ustanovením stávajících právních předpisů, či ustanovení pouze proklamativní bez normativního obsahu. Vláda také není přesvědčena, že schválení předloženého návrhu zákona přispěje k jednotě a k přehlednosti našeho právního řádu. Pokud jde o návrhem nově upravované instituty, bylo by je přitom možno zapracovat i do platných právních předpisů.", vyjadřuje se vláda kriticky k návrhu zákona.

Je připravená veřejná správa na navrhované změny?

"Vláda dále upozorňuje, že samotná realizace návrhu zákona, resp. institutů jím navrhovaných, je v předlohou stanovených termínech prakticky nemožná. Návrh zákona dopadá do všech oblastí veřejné správy a jeho přijetí by si vyžádalo provedení celé řady organizačně, právně i technicky složitých opatření. Vláda má za to, že na realizaci tak ambiciózního návrhu v navrhovaném časově velmi omezeném termínu není veřejná správa připravena materiálně, personálně ani právně.", uvádí se ve stanovisku vlády.

Podle ministerstva financí bude mít návrh zákona významný dopad na státní rozpočet v řádu desítek miliard

Ve svém vyjádření Ministerstvo financí nejprve konstatovalo zásadní rozpočtová rizika, která návrh zákona vyvolává a jejichž naplnění by mohlo vyvolat dodatečné nároky na státní rozpočet v následujících 5 letech.

"Tato rizika jsou způsobena zejména tím, že návrh zákona je založen na značně podhodnocených odhadech nákladů na jeho realizaci, důvodová zpráva obsahuje nesprávné předpoklady (například že správci jednotlivých informačních systémů mají potřebné prostředky na úpravy systému již zahrnuty do svých rozpočtů), nepočítá s náklady vyvolanými změnovým zákonem, který ještě není připraven, ani s dopady návrhu na rozpočty krajů a obcí ani se snížením příjmů státního rozpočtu v důsledku navržené slevy na správních poplatcích. Podle odhadu Ministerstva financí je již nyní zřejmé, že finanční dopady na veřejné rozpočty budou v řádech jednotek či dokonce desítek miliard Kč.", uvedl k negativnímu stanovisku resort ministryně Schillerové.

Zdroj: vláda

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Start další fáze EET se blíží, čeká se na podpis prezidenta
18.9.2019
Parlament minulý týden schválil návrh novely zákona o...
Garanční výbor podpořil zákon o právu na digitální služby
10.9.2019
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému...
Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o digitální dani
5.9.2019
Vláda od Ministerstva financí obdržela návrh na...
Přípravy na spuštění projektu elektronické neschopenky podle MPSV pokračují
5.9.2019
Datum spuštění projektu elektronické neschopenky...
Vláda schválila novelu daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní
27.8.2019
Klíčovou změnou novely je legislativní ukotvení "online...

Diskuse

comments powered by Disqus