Domů Komentáře Vláda zítra projedná novelu zákona o EET

Vláda zítra projedná novelu zákona o EET

Ministerstvo financí předkládá na zítřejší jednání vlády novelu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), kterou má server eGov.cz k dispozici. Novela zákona o evidenci tržeb provádí nezbytné změny úpravy evidence tržeb, které si vyžádala aplikace zákona v praxi, a jsou dále zapracovány změny, které reagují na nález Ústavního soudu. Pro menší živnostníky se navrhuje zavést jako alternativu evidovat tržby ve zvláštním režimu s vystavením papírové účtenky.

Novela zákona přináší následující změny, které ještě musí projednat poslanecká sněmovna:

  • Z prvního okruhu navrhovaných změn lze zmínit zejména omezení územní působnosti zákona o evidenci tržeb pouze na území České republiky.
  • V druhé oblasti se jedná o potvrzení okruhu plateb, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu,a to v případě placení prostřednictvím tzv. předplacených karet.
  • Dále návrh zákona navrací povinnost poplatníka uvádět na účtence daňové identifikační číslo, ovšem pouze v případě, že jeho součástí není rodné čísloJednoznačný 10místný číselný identifikátor přidělovaný obyvatelům v České republice. Lze z něj vyčíst datum narození a pohlaví příslušné osoby.
    poplatníka.
  • Další zásadní změnou v reakci na nález Ústavního souduje úprava náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb a rozšíření výčtu výjimek z povinnosti evidence tržeb o tržby, u nichž se po přijetí zákona o evidenci tržeb ukázala evidence jako neproveditelná či neopodstatněná. Ve snaze nezatěžovat drobné živnostníky či poplatníky, kteří podnikatelskou činnost vykonávají jako svou vedlejší činnost, náklady spojenými se zajištěním online evidence tržeb se navrhuje zavést jako alternativu evidovat tržby ve zvláštním režimu s vystavením papírové účtenky.

V oblasti daně z přidané hodnoty dochází k přeřazení vybraných služeb a zboží do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 %

Navrhovaná změna se týká především služeb a zboží, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce. Jedná se tak o systémové opatření, které automaticky v době jakékoliv budoucí ekonomické recese podpoří zaměstnanost hlavně v odvětvích s nízkými příjmy a nízkou pracovní kvalifikací.

Účinnost zákona se stanovuje děleně

Obecná účinnost zákona se navrhuje prvním dnem prvního kalendářního měsíce po jeho vyhlášení. Ustanovení upravující řízení o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu nabydou účinnosti o 3 měsíce později. Novela zákona o dani z přidané hodnoty, spuštění zbývající fáze evidence tržeb a ustanovení zavádějící evidenci tržeb ve zvláštním režimu nabydou účinnosti o další 3 měsíce později.

Zdroj: vláda

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Výsledek kontroly NKÚ: v budování dávkových systémů MPSV naprosto selhalo
22.1.2019
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se při kontrole zaměřil...
Dzurilla: Občanky i stavební povolení bude brzy možné vyřídit online
21.1.2019
Žádost o stavební povolení, vystavení nového občanského...
Úřad vlády se připojil k memorandu o spolupráci na rozvoji umělé inteligence
18.1.2019
Platforma pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a...
Česká pošta přehodnotila projekt Pošta Partner, očekávaly se větší přínosy
14.1.2019
Pošta plánovala do konce roku 2025 převádět na obce a...
Metodika NÚKIB: produkty Huawei i ZTE lze vyloučit z IT tendrů
9.1.2019
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost...

Diskuse

comments powered by Disqus