Domů Články Vnitro uzavřelo smlouvu na softwarové produkty, úřady mají ušetřit až 630 milionů

Vnitro uzavřelo smlouvu na softwarové produkty, úřady mají ušetřit až 630 milionů

Rámcovou smlouvu na dodávku softwarových produktů uzavřelo Ministerstvo vnitra s firmou CISCO. Úřady tak ušetří za čtyři roky trvání této smlouvy až 630 milionů korun. Resort vnitra v rámci centralizovaného zadávání nákupu softwarových produktů už sjednal smlouvy se společnostmi Microsoft, VMware a IBM. Slevy pro stovky zapojených úřadů dosahují průměrně 30 %.

Centrálním nákupem ICTinformační a komunikační technologie
služeb a produktů pro velkou část státní správy na základě rámcových smluv vzešlých z transparentních soutěží či elektronických aukcí už vnitro dosáhlo více než 1,8 mld. Kč úspor, do dvou let by úspory měly přesáhnout 2,5 miliardy korun.

U produktů od společnosti Cisco Systems je podle vnitra předpokládaná úspora přes 35 %

Z předpokládaného objemu nákupů ve výši 1,8 mld. Kč se tedy ve čtyřletém období uspoří téměř 630 milionů korun.

Cílem centrálního nákupu státu je omezit plýtvání veřejnými prostředky a při nakládání s nimi posílit uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti. „Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především dosažení výrazných množstevních slev, snížení administrativní zátěže jednotlivých orgánů státní správy spojené se zadáváním veřejných zakázek a zefektivnění nákupních procesů,“ vysvětlil Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro informační technologie a projektové řízení, a dodal:„Centrální nákupy tak pomou zrychlit a zjednodušit zadávání veřejných zakázek a jednoznačně přispějí k větší transparentnosti prováděných nákupů.“.

Systém centralizovaného zadávání úspěšně využívá mnoho úřadů. Například k rámcové dohodě na dodávku produktů od společnosti CISCO přistoupilo 92 subjektů veřejné správy, mezi jinými hasiči, policie, ministerstva, ale třeba i Moravský zemský archivZařízení podle zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, který slouží k ukládání archiválií.
v Brně či Rehabilitační ústav Hrabyně. Dodávky zajistí pět autorizovaných partnerů společnosti CISCO, kteří nabídli nejvýhodnější podmínky.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Česká pošta nemá vizi, ministr odvolal šéfa pošty Elkána
23.2.2018
Ve funkci generálního ředitele České pošty končí k...
Úředník, který pomáhal rozkrýt kauzu Opencard, nemusí platit miliony - kauza je promlčená
23.2.2018
Odvolací soud podle informací ČT24 potvrdil, že pražský...
V roce 2017 zadali veřejní investoři dodavatelům dvakrát více zakázek než v předchozím roce
20.2.2018
Od ledna do prosince 2017 bylo konkrétním firmám zadáno...
Ostrý provoz Portálu občana začne v červenci
19.2.2018
Portál občana spravovaný resortem vnitra by měl údajně...
Vláda zrušila koordinátora digitální agendy a vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci určila Dzurillu
15.2.2018
Server eGov.cz má k dispozici materiál ministerva...

Diskuse

comments powered by Disqus