Domů Články Využívání záruk a výhodných úvěrů z EU má být v období 2021-2027 jednodušší

Využívání záruk a výhodných úvěrů z EU má být v období 2021-2027 jednodušší

Evropská komise (EK)se v Praze setkala se zástupci České republiky a Slovenska na workshopu věnovaném finančním nástrojům. Zástupci EK sdělili, že využívání výhodných půjček úvěrů či záruk pro podniky by v příštím období mělo být jednodušší, ať již díky sjednocení unijních finančních nástrojů pod jeden – InvestEU, nebo možností kombinovat dotace s úvěry.

Přístup k finančním nástrojům má být v příštím programovém období jednodušší

„Finanční nástroje, mezi které patří hlavně výhodné úvěry, ale i záruky za úvěry na investice do podniků, by v příštím programovém období měly být jednoduší. Změn, které to mají zajistit, je více. Mezi nejdůležitější patří možnost kombinování dotací s úvěry v rámci jednoho projektu. Významně to uleví administrativě projektu, a to už jen v tom, že místo dvou podaných projektů bude pouze jeden. Druhým významným zjednodušením je sjednocení všech unijních finančních nástrojů do jednoho programu s jedním souborem pravidel – InvestEU,“ uvedla Klára Droznová, zastupující ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj.

V České republice je podpora z finančních nástrojů poskytována díky unijním programům spravovaným Evropskou komisí, jako je COSME či CEF, nebo skrze národní operační programy. V současné době je poskytována z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Praha – pól růstu.

V letošním roce bude navíc možné začít využívat finanční nástroje v Integrovaném regionálním operačním programu, Operačním programu Zaměstnanost a Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Význam těchto nástrojů neustále roste – v porovnání s předešlým programovým obdobím (2007–2013) je množství na ně přidělených prostředků v operačních programech dvojnásobné. Podle odhadů vzroste z přibližně 7,5 miliard Kč. na 15 miliard Kč. Nejvíce prostředků z finančních nástrojů putuje na podporu malých a středních podniků.

Zdroj: mmr.cz

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Elektronickému stavebnímu deníku dala vláda naději
11.6.2019
Vláda dala včera neutrální stanovisko návrhu na změnu...
Jak je na tom letos Česko v čerpání z EU fondů?
16.5.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada...
MPO: Firmy mohou začít žádat o dotace na vysokorychlostní internet, k dispozici bude 1 miliarda
9.5.2019
Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující...
Za první kvartál bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč
17.4.2019
Včera v úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém...
Druhá výzva iniciativy WiFi4EU bude otevřena od 4. do 5. dubna 2019
3.4.2019
Iniciativa WiFi4EU otevírá druhou výzvu pro orgány...

Diskuse

comments powered by Disqus