Domů Články Za první kvartál bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč

Za první kvartál bylo na nové projekty z fondů EU přiděleno 25 miliard Kč

Včera v úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni. Hlavním tématem jednání byl aktuální stav čerpání dotací z evropských fondů, stranou však nezůstala ani příprava nadcházejícího programového období 2021–2027. Jak se dařilo čerpat dotace od začátku letošního roku? A kdy bude připraveno další programové období?

Od začátku roku bylo schváleno téměř 2 tisíce nových projektů

„První čtvrtletí se neslo v duchu schvalování projektů. Byly podepsány smlouvy s příjemci dotací na realizování nových projektů za více než 25 miliard Kč. Když nebudeme počítat Program rozvoje venkova, který je specifický velkým množstvím malých projektů, bylo schváleno téměř 2 tisíce nových projektů. Největší objem, více než čtvrtina z tohoto počtu, jich je v oblasti vzdělávání,“ uvedla Klára Droznová, zastupující ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj.

Za první tři měsíce letošního roku bylo příjemcům proplaceno 18,5 mld. Kč

Největší část těchto prostředků byla proplacena v Programu rozvoje venkova – téměř 5,4 mld. Kč, které představují 10 % prostředků tohoto programu na období 2014–2020. Druhým v pořadí je Integrovaný regionální operační programPředstavuje plánované určení fondů EU, které jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.
, ve kterém bylo příjemcům proplaceno přes 4 mld. Kč.  Na třetí příčce co se týká čerpání byl Operační programPředstavuje plánované určení fondů EU, které jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.
Výzkum, vývoj a vzdělávání, ze kterého bylo za první čtvrtletí proplaceno 3,4 mld. Kč.

Dalším tématem jednání byla příprava programového období 2021–2027

Nadále pokračuje intenzivní vyjednávání unijní legislativy, v rámci kterého se daří prosazovat i priority ČR. Do tohoto procesu zasáhnou již příští měsíc volby do Evropského parlamentu a následné složení nové Evropské komise a tak vyjednávání bude pokračovat v druhé polovině letošního roku již s novými zástupci. V současné době probíhá na národní úrovni také příprava Dohody o partnerství a detailů jednotlivých operačních programů. Jejich finální verze bude v březnu příštího roku předložena vládě ČR.

Zdroj: MMR

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Jak je na tom letos Česko v čerpání z EU fondů?
16.5.2019
Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada...
Spuštění plně funkční eNeschopenky je plánováno od příštího roku
15.5.2019
Zcela zásadním způsobem se má změní vyřizování pracovní...
MPO: Firmy mohou začít žádat o dotace na vysokorychlostní internet, k dispozici bude 1 miliarda
9.5.2019
Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující...
Vláda zaujala k návrhu zákona o právu na digitální služby neutrální stanovisko, upozornila i na nedostatky
7.5.2019
Server eGov.cz zanalyzoval stanovisko vlády k návrhu na...
eRevoluce v justici, budou rozsudky online? Vyhledání rozsudků bude podobné jako v Google
30.4.2019
Ministerstvo spravedlnosti chystá převratnou změnu v...

Diskuse

comments powered by Disqus