Domů Komentáře Závěry NKÚ v IT tendrech na GFŘ: prohlubování závislosti na dodavateli či zneužití JŘBÚ pro EET

Závěry NKÚ v IT tendrech na GFŘ: prohlubování závislosti na dodavateli či zneužití JŘBÚ pro EET

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se tentokrát zaměřil na pořizování a využívání ICT pro podporu agendy daňového řízení v ČR. Kontroloři prověřili, jak Generální finanční ředitelství (GFŘ) v letech 2011 až 2017 vynakládalo peníze na provoz, podporu, ale i rozšiřování Automatizovaného daňového informačního systému (IS ADIS). V něm Finanční správa ČR jen v roce 2017 spravovala daně ve výši téměř 800 miliard korun. U Ministerstva financí se pak kontroloři zabývali například zavedením účtenkové loterie. Závěry jsou tristní, neoprávněné využívání JŘBÚ či porušení rozpočtové kázně za 428 milionů. A jak s kontrolou souvisí tendr na elektronickou evidenci tržeb (EET)?

Vytvoření samostatného informačního systému pro EET zadalo GFŘ dodavateli IS ADIS, a to neoprávněně bez soutěže pomocí JŘBÚ

"Pro takové zadání nebyly splněny zákonné podmínky – samostatný informační systém mohly dodat i jiné společnosti, a GFŘ tím tak podle NKÚ porušilo rozpočtovou kázeň ve výši 61 milionů korun. Kromě toho zbytečně prohloubilo závislost na dodavateli IS ADIS. Navíc takto postupovalo, aniž by získalo kladné stanovisko hlavního architekta eGovernmentu, což je podmínkou pro významné státní ICTinformační a komunikační technologie
projekty. "
, uvedl NKÚ v tiskové zprávě.

Pro potřeby zavedení EET se GFŘ rozhodlo "netransparentním" způsobem pořídit hardwarové vybavení a další ICTinformační a komunikační technologie
produkty

Podmínky soutěže GFŘ připravilo tak, že o účasti potenciálních uchazečů rozhodovala společnost dodávající IS ADIS – dodávku a instalaci hardwaru GFŘ podmínilo tím, že uchazeč bude od této firmy mít autorizaci. Pro to ale nebyl objektivní důvod a jednalo se o jeden z postupů, kterými GFŘ v této zakázce diskriminovalo možné uchazeče. V tomto případě se tak dopustilo porušení rozpočtové kázně ve výši 186 milionů korun.

V rámci této zakázky pak GFŘ pořídilo informační technologie v hodnotě 70 milionů korun, které přitom nepotřebovalo – potřebný výkon mohlo zajistit již pořízeným vybavením. Průměrná míra využití výpočetního výkonu serverů pořízených pro zpracování dat z EET v hodnotě 48 milionů korun byla jen 1,4 procenta. Pokud by alespoň GFŘ výkon těchto serverů dokupovalo postupně podle skutečných potřeb, ušetřilo by peníze – NKÚ vypočítal, že meziročně cena nakoupené technologie klesla téměř o 12 procent. Za pozáruční podporu serverů pak GFŘ zaplatilo dalších 6,6 milionu korun. Ve většině případů se jednalo o jednoduché úkony typu vypojení a opětovného zapojení optického kabelu, vygenerování klíče podle návodu, update firmwaru aj. Jeden takový zásah v průměru vyšel na 824 tisíc korun.

Kontrola rovněž ukázala, že GFŘ uzavřelo některé smlouvy spojené s provozem IS ADIS, na jejichž základě nebylo možné uložit dodavateli systému sankce, když včas nezajistí jeho funkčnost – například po výpadku. V řadě případů k prodlení ze strany dodavatele docházelo.

Zdroj: NKÚ

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o digitální dani
5.9.2019
Vláda od Ministerstva financí obdržela návrh na...
MPO a MF představily živnostenský balíček, která má i díky elektronizaci usnadnit život podnikatelů
2.9.2019
Živnostenský balíček, který usnadní život malým a...
Huawei vyhrála tendr ministerstva financí, navzdory varování NÚKIB
29.8.2019
Společnost Huawei přes českého partnera Huatech...
Vláda schválila novelu daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní
27.8.2019
Klíčovou změnou novely je legislativní ukotvení "online...
Ministryně financí přislíbila 492 milionů korun navíc na projekty digitalizace Česka
22.8.2019
Ministryně financí Alena Schillerová na jednání s...

Diskuse

comments powered by Disqus