Domů Komentáře Zemědělský fond se připravuje na miliardový mega IT tendr

Zemědělský fond se připravuje na miliardový mega IT tendr

Ministerstvo zemědělství předložilo vládě odůvodnění významné veřejné zakázky „Zajištění provozu a rozvoje IS SZIF“ s předpokládanou hodnotou 930.000.000,- Kč bez DPH za 4 roky plnění, jejímž zadavatelem je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Předmětem významné veřejné zakázky je zajištění služeb provozu, podpory a rozvoje informačního systému SZIF (IS SZIF), který zadavatel používá pro administraci dotačních opatření v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) a pro plnění akreditačních kritérií platební agentury.

Zakázka bude soutěžena opakovaně

„Zakázka byla již jednou schválena vládou České republiky usnesením číslo 697/2015 ze dne 26. srpna 2015. Vzhledem ke zrušení z důvodu obdržení pouze jedné žádosti o účast, provedl zadavatel analýzu všech obdržených otázek v rámci dodatečných informací a pro opakování zadávacího řízení promítl svá zjištění do zadávacích podmínek (kvalifikační dokumentace) tak, aby eliminoval rizika důvodů pro zrušení předešlého zadávacího řízení.“, uvádí se v materiálu ministerstva zemědělství, který má server eGov.cz k dispozici.

Ministerstvo zemědělství společně se zadavatelem očekává, že zadáním veřejné zakázky dojde ke snížení nákladů na provoz, podporu a rozvoj informačního systému platební agentury v předpokládaném objemu 440 mil. Kč bez DPH za dobu plnění veřejné zakázky.

Ministerstvo zemědělství celkovou cenu stanovilo na základě roční odhadů, které činí 233 mil Kč bez DPH / rok, což při době plnění 4 roky představuje stanovenou předpokládanou cenu veřejné zakázky ve výši 930 mil Kč bez DPH.

„Částka 233 mil Kč bez DPH ročně představuje proti současnému plnění roční úsporu ve výši téměř 30%.“, argumentovalo dále ministerstvo zemědělství.

Diskuse

comments powered by Disqus