Domů Komentáře

Komentáře

eGov.cz představuje významné události eGovernmentu v roce 2016 související se Strategií elektronizace veřejných zakázek

Komentář Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zpracovalo na základě usnesení vlády zprávu o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020. Zprávami o plnění Strategie elektronizace jsou každoročně aktualizována...

České poště opět klesl objem poštovních zásilek, také díky službám eGovernmentu

Komentář Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) za rok 2016 přináší plno zajímavých informací a statistik. Server eGov.cz přináší informaci o tom, jaký dopad má využívání IT technologií na klasické listovní zásilky pro Českou poštu. Ze...

Na podporu rychlého internetu půjde z MPO 11,5 miliardy korun, první výzva vyhlášena

Komentář Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako Řídicí orgán OPPIK vyhlásilo dne 31. 3. 2017 1. výzvu programu podpory Vysokorychlostní internet. Celková alokace této výzvy je 11,55 mld. Kč. Příjem žádostí o podporu bude probíhat minimálně po dobu pěti...

Kandidát na ministra Prouza rezignoval na post tajemníka a přechází do soukromého sektoru – eGov.cz ví, kde by měl působit

Komentář Tomáš Prouza v pátek „nečekaně“ předal předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi rezignaci na místo náměstka pro řízení Sekce pro evropské záležitosti na Úřadu vlády k 31. březnu 2017. Je tak jasné, že nebude ministrem průmyslu a obchodu. Prouza na konci...

Český eGovernment pod kritikou ICT Unie a iniciativy e202020. Které firmy podporují ICT Unii?

Komentář Veřejná správa nabízí stovky služeb, které se dají používat přes internet. O většině z nich ale lidé nevědí a nevyužívají je. Navíc chybí jejich propojení. Česko také patří v e-governmentu k nejhorším státům Evropské unie a ve světovém měřítku se...

Kam zamíří v roce 2017 kontroloři z NKÚ?

Komentář Server eGov.cz má k dispozici materiál Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který obsahuje Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017. Kontroloři se tak na ministerstvu zdravotnictví zaměří na zdravotnické informační systémy, na resortu dopravy na mýto...

Chystá Babiš v tichosti další systém Velkého bratra na sledování firem? Budou podrobnosti smlouvy utajeny veřejnosti? (2. část)

Komentář Minulý týden jsme Vás informovali zakázce Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v odhadované hodnotě 1 milion, kde se v tichosti poptává dodávka informačního systému připomínajícího Velkého bratra, který bude umět zpracovávat souhrnné informace...

Chystá Babiš v tichosti další systém Velkého bratra na sledování firem? A není tendr za 1 milion ušit někomu na míru? (1. část)

Komentář Server eGov.cz objevil veřejnou zakázku Generálního finančního ředitelství (= finanční úřady pod MFČR), kde se v tichosti poptává dodávka informačního systému připomínajícího Velkého bratra, který bude umět zpracovávat souhrnné informace (formou...

Česko do roku 2022 vybuduje státní datová centra

Komentář Do roku 2022 se postupně přesune provoz většiny informačních systémů veřejné správy z datových center jednotlivých institucí do státních nebo komerčních datových center. Počítá s tím strategický rámec Národního cloud computingu - eGovernment cloud...

Vláda schválila posílení kybernetické bezpečnost České republiky, do roku 2025 nabere až 400 lidí

Komentář Vláda pokračuje v posilování ochrany před kybernetickými hrozbami schválením významného rozšíření kapacit a schopností Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu. Kybernetické centrum nově získá budovu na místě části...

1 2 3 6 7