Domů Kdo je kdo Instituce M Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky je ústředním orgánem státní správy v pracovněprávní oblasti, oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče.

Je ústředním orgánem pro:

  • pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci
  • kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci
  • důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální zabezpečení a sociální péči
  • péči o pracovní podmínky žen a mladistvých
  • právní ochranu mateřství
  • péči o rodinu
  • sociálně-právní ochrana dětí
  • péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc

Ministerstvo dále působí v oblastech:

  • integrace cizinců
  • zajištění rovnosti pohlaví.

Kontaktní údaje

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odkaz na web: www.mpsv.cz