Domů Kdo je kdo Instituce M Ministersvo financí

Ministersvo financí

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky. Je rovněž hlavním gestorem za Integrovaný informační systém Státní pokladny,  což je informačně-ekonomický systém sloužící ke sledování toku financí ve státních organizacích.

Kontaktní údaje

Ministersvo financí
Letenská 15
Praha
118 10

Odkaz na web: www.mfcr.cz