Domů Kdo je kdo Osoby J Michal Jirkovský

Michal Jirkovský

Jakožto tvůrce a pořadatel eventových akcí v oblasti eGovernmentu (Rok informatiky, e-government 20:10, BEAUJOLAIS NOUVEAU) je dlouholetým propagátorem eGovernmentu v České republice. Dále je šéfredaktorem časopisu Egovernment, který je určen především pracovníkům veřejné správy na všech úrovních. 

OSOBNÍ WORD CLOUD