Domů Komentáře

Komentáře

Připojení k internetu je v českých podnicích samozřejmostí

Komentář Z vládního materiálu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který má server eGov.cz k dispozici, vyplývá, že od roku 2003 má přístup k internetu 90 i více procent podniků. Zatímco v roce 2002 se ještě více než polovina podniků v ČR připojovala...

Portál datových schránek i web MV či MPSV zůstávají nezabezpečeny - usnesení vlády navzdory

Komentář V souladu s Usnesením vlády č. 982 ze dne 13. prosince roku 2013 by od včerejšího dne měly být všechny stránky veřejné správy zabezpečeny technologií DNSSEC. Podle tohoto usnesení mají všechny ústřední orgány státní správy, tj. ministerstva a další...

MZe zadá bez soutěže tendr na upgrade ekonomického IS SEIWIN3

Komentář Vláda projednala materiál ministra zemědělství, který má server eGov.cz k dispozici s informací o chystané IT zakázce s názvem „Technologický upgrade výrobně/ekonomického IS SEIWIN 3 na SEIWIN 5“. Zakázka za 16,5 mil. korun bude zadána bez soutěže v...

Ministerstvu dopravy bude IT infrastrukturu provozovat Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Komentář Server eGov.cz má k dispozici materiál, z kterého vyplývá, že resort dopravy má v úmyslu zadat veřejnou zakázku na „Zajištění provozu služeb infrastruktury IT pro Ministerstvo dopravy“ mimo režim zákona o veřejných zakázkách, a to cestou tzv....

Ministerstvo obrany chce pořídit datové centrum pro utajované informace za 160 milionů

Komentář Předmětem veřejné zakázky je pořízení komplexní technologie datových úložišť včetně Storage Area Network (SAN) pro provozování vybraných komunikačních informačních systémů resortu Ministerstva obrany včetně technické podpory a školení pro časové...

NBÚ připravuje Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti za rok 2014

Komentář Zajištění kybernetické bezpečnosti je jednou z klíčových výzev státu, přičemž její přesah do ostatních bezpečnostních odvětví je nesporný. Se vzrůstající závislostí státu a jeho obyvatel na informačních a komunikačních technologiích musí být stát...

Objem zakázek na e-tržištích v roce 2014 vzrostl o 9%

Komentář Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) překládá dokument se zprávou o fungování elektronických tržišť veřejné správy za loňský rok 2014. Z materiálu, který má server eGov.cz k dispozici, vyplývá, že v roce 2014 bylo na e-tržištích zahájeno celkem...

Resort zemědělství neoprávněně zrušil IT tendr na zajištění helpdesku

Komentář Ministerstvo zemědělství neoprávněně zrušilo tendr na zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů Mze. V zakázce s předpokládanou hodnotou 23 milionů korun musí pokračovat. Vyplývá to z rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

MPSV bude informovat o průběhu otevřených výběrových řízení na IT systémy MPSV

Komentář Server eGov.cz má k dispozici materiál ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) s podrobnou informací o průběhu zadávání veřejných zakázek na agendové informační systémy v rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Materiál je...

Stát chce z České pošty vyčlenit samostatný státní podnik zaměřený na klíčové ICT činnosti

Komentář Server eGov.cz má k dispozici vládní materiál, z kterého vyplývá, že ministerstvo vnitra po 3 letech existence Odštěpného závodu ICT služby České pošty plánuje transformaci na samostatný státní podnik, který by měl poskytovat klíčové ICT činnosti...

1 2 8 9 10 11