Domů Komentáře

Komentáře

Ministerstvu dopravy bude IT infrastrukturu provozovat Státní pokladna Centrum sdílených služeb

Komentář Server eGov.cz má k dispozici materiál, z kterého vyplývá, že resort dopravy má v úmyslu zadat veřejnou zakázku na „Zajištění provozu služeb infrastruktury IT pro Ministerstvo dopravy“ mimo režim zákona o veřejných zakázkách, a to cestou tzv....

Ministerstvo obrany chce pořídit datové centrum pro utajované informace za 160 milionů

Komentář Předmětem veřejné zakázky je pořízení komplexní technologie datových úložišť včetně Storage Area Network (SAN) pro provozování vybraných komunikačních informačních systémů resortu Ministerstva obrany včetně technické podpory a školení pro časové...

NBÚ připravuje Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti za rok 2014

Komentář Zajištění kybernetické bezpečnosti je jednou z klíčových výzev státu, přičemž její přesah do ostatních bezpečnostních odvětví je nesporný. Se vzrůstající závislostí státu a jeho obyvatel na informačních a komunikačních technologiích musí být stát...

Objem zakázek na e-tržištích v roce 2014 vzrostl o 9%

Komentář Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) překládá dokument se zprávou o fungování elektronických tržišť veřejné správy za loňský rok 2014. Z materiálu, který má server eGov.cz k dispozici, vyplývá, že v roce 2014 bylo na e-tržištích zahájeno celkem...

Resort zemědělství neoprávněně zrušil IT tendr na zajištění helpdesku

Komentář Ministerstvo zemědělství neoprávněně zrušilo tendr na zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů Mze. V zakázce s předpokládanou hodnotou 23 milionů korun musí pokračovat. Vyplývá to z rozhodnutí Úřadu pro ochranu...

MPSV bude informovat o průběhu otevřených výběrových řízení na IT systémy MPSV

Komentář Server eGov.cz má k dispozici materiál ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) s podrobnou informací o průběhu zadávání veřejných zakázek na agendové informační systémy v rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Materiál je...

Stát chce z České pošty vyčlenit samostatný státní podnik zaměřený na klíčové ICT činnosti

Komentář Server eGov.cz má k dispozici vládní materiál, z kterého vyplývá, že ministerstvo vnitra po 3 letech existence Odštěpného závodu ICT služby České pošty plánuje transformaci na samostatný státní podnik, který by měl poskytovat klíčové ICT činnosti...

Ministerstvo zemědělství připravuje významnou zakázku na provoz a rozvoj IS SZIF za 930 milionů

Komentář Server eGov.cz má k dispozici materiál, z kterého vyplývá, že resort zemědělství se pro letošní rok připravuje na významnou veřejnou zakázku na zajištění provozu a rozvoje informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (IS SZIF) na...

ČSÚ na webu zveřejnil publikaci Informační společnost v číslech 2015

Komentář Již desátým rokem vydává Český statistický úřad (ČSÚ) publikaci Informační společnost v číslech. Publikace obsahuje základní informace o rozšíření a rozvoji využívání moderních informačních a komunikačních technologií v jednotlivých sektorech naší...

Pro přechod na novou technologii výběru mýta stát potřebuje součinnost firmy Kapsch

Komentář Server eGov.cz má k dispozici dokument, který popisuje koncept příprav systému elektronického mýta po roce 2016. V dokumentu je konstatováno, že ve stávající smlouvě nejsou zakotveny a popsány jakékoliv povinnosti stávajícího provozovatele k...

1 2 8 9 10 11