Domů Komentáře

Komentáře

Stát chce z České pošty vyčlenit samostatný státní podnik zaměřený na klíčové ICT činnosti

Komentář Server eGov.cz má k dispozici vládní materiál, z kterého vyplývá, že ministerstvo vnitra po 3 letech existence Odštěpného závodu ICT služby České pošty plánuje transformaci na samostatný státní podnik, který by měl poskytovat klíčové ICT činnosti...

Ministerstvo zemědělství připravuje významnou zakázku na provoz a rozvoj IS SZIF za 930 milionů

Komentář Server eGov.cz má k dispozici materiál, z kterého vyplývá, že resort zemědělství se pro letošní rok připravuje na významnou veřejnou zakázku na zajištění provozu a rozvoje informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (IS SZIF) na...

ČSÚ na webu zveřejnil publikaci Informační společnost v číslech 2015

Komentář Již desátým rokem vydává Český statistický úřad (ČSÚ) publikaci Informační společnost v číslech. Publikace obsahuje základní informace o rozšíření a rozvoji využívání moderních informačních a komunikačních technologií v jednotlivých sektorech naší...

Pro přechod na novou technologii výběru mýta stát potřebuje součinnost firmy Kapsch

Komentář Server eGov.cz má k dispozici dokument, který popisuje koncept příprav systému elektronického mýta po roce 2016. V dokumentu je konstatováno, že ve stávající smlouvě nejsou zakotveny a popsány jakékoliv povinnosti stávajícího provozovatele k...

MPSV vyhlásilo sérii otevřených tendrů za 1,5 miliardy, které budou řešit agendu zaměstnanosti a sociálních dávek

Komentář Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vloni v listopadu informovalo o záměru vybrat provozovatele ICT systémů pro agendu sociálních dávek formou otevřeného výběrového řízení. Server eGov.cz tuto problematiku dlouhodobě sleduje, a proto přináší...

Česká pošta zadá bez soutěže tendr na zajištění podpory systému SAPPER

Komentář Server eGov.cz má k dispozici dokument, z kterého vyplývá, že Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby, plánuje uzavřít smlouvu na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění podpory systému SAPPER“ v jednacím řízení bez uveřejnění....

MŽP zadá napřímo firmě IN-SY-CO tendr na úpravy ekonomického informačního systému

Komentář Ministr životního prostředí (MŽP) předložil vládní materiál, kde informoval o úmyslu zadat nadlimitní veřejnou zakázku na provozování a úpravy ekonomického informačního systému (EKIS). Z informací, které má server eGov.cz k dispozici, vyplývá, že...

Kvůli odvolání stávajících dodavatelů k ÚOHS budou podporu základních registrů zajišťovat stejné firmy

Komentář Vláda projednala materiál ministerstva vnitra a Správy základních registrů (SZR) s informací o trojici veřejných zakázek na zajištění podpory Registru práv a povinností (RPP), Registru obyvatel (ROB) a Informačního systému základních registrů (ISZR)...

Armáda zadá bez soutěže tendr na technickou podporu APV FIS a ISSP

Komentář Ministr obrany Martin Stropnický chystá vládě předložit informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Technická podpora aplikačního programového vybavení Finančního informačního systému a Informačního systému o službě a personálu“. Z...

MF zadá bez soutěže tendr na úpravu IS programového financování EDS/SMVS

Komentář Ministr Andrej Babiš seznámil vládu s přípravou nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Úpravy IS programového financování EDS/SMVS“. Realizace této zakázky je vyvolána změnou rozsahu a způsobu integrace EDS/SMVS do projektu Integrovaný informační...

1 2 9 10 11 12