Domů Komentáře

Komentáře

Česká pošta zadá bez soutěže tendr na zajištění podpory systému SAPPER

Komentář Server eGov.cz má k dispozici dokument, z kterého vyplývá, že Česká pošta, s. p., Odštěpný závod ICT služby, plánuje uzavřít smlouvu na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění podpory systému SAPPER“ v jednacím řízení bez uveřejnění....

MŽP zadá napřímo firmě IN-SY-CO tendr na úpravy ekonomického informačního systému

Komentář Ministr životního prostředí (MŽP) předložil vládní materiál, kde informoval o úmyslu zadat nadlimitní veřejnou zakázku na provozování a úpravy ekonomického informačního systému (EKIS). Z informací, které má server eGov.cz k dispozici, vyplývá, že...

Kvůli odvolání stávajících dodavatelů k ÚOHS budou podporu základních registrů zajišťovat stejné firmy

Komentář Vláda projednala materiál ministerstva vnitra a Správy základních registrů (SZR) s informací o trojici veřejných zakázek na zajištění podpory Registru práv a povinností (RPP), Registru obyvatel (ROB) a Informačního systému základních registrů (ISZR)...

Armáda zadá bez soutěže tendr na technickou podporu APV FIS a ISSP

Komentář Ministr obrany Martin Stropnický chystá vládě předložit informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Technická podpora aplikačního programového vybavení Finančního informačního systému a Informačního systému o službě a personálu“. Z...

MF zadá bez soutěže tendr na úpravu IS programového financování EDS/SMVS

Komentář Ministr Andrej Babiš seznámil vládu s přípravou nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Úpravy IS programového financování EDS/SMVS“. Realizace této zakázky je vyvolána změnou rozsahu a způsobu integrace EDS/SMVS do projektu Integrovaný informační...

Přehled veřejných zakázek z oblasti eGovernmentu za 41. týden letošního roku

Komentář Server eGov.cz Vám přináší přehled nejvýznamnějších veřejných zakázek z oblasti ICT a eGovernmentu za období 6. až 12. října 2014 zveřejněných v informačním systému o veřejných zakázkách, které by na začátku pracovního týdne rozhodně neměly uniknout...

1 2 9 10 11