Domů Komentáře

Komentáře

Zemědělský fond se připravuje na miliardový mega IT tendr

Komentář Ministerstvo zemědělství předložilo vládě odůvodnění významné veřejné zakázky „Zajištění provozu a rozvoje IS SZIF“ s předpokládanou hodnotou 930.000.000,- Kč bez DPH za 4 roky plnění, jejímž zadavatelem je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)....

Babiš zadá bez soutěže za 58 milionů tendr na technickou podporu IS AVIS firmě SYSCOM SOFTWARE

Komentář Ministr financí Andrej babiš připravuje zakázku na technickou podporu IS AVIS v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění. Tendr v očekávané hodnotě 57,8 mil Kč zadá bez soutěže společnosti SYSCOM SOFTWARE. Podle informací, které má server eGov.cz k...

Mládek plán na rychlý internet (opět) posouvá, nyní o to žádá internetový průmysl

Komentář Klíčový dokument, který musí do konce roku schválit vláda, aby Česko mohlo čerpat 14 miliard na rozvoj vysokorychlostního internetu, se opět odsouvá. Původně měl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek předložit kabinetu Národní plán rozvoje sítí nové...

eJustice - Vláda schválila strategii pro rozvoj na období let 2016 – 2020

Komentář V roce 2016 byla Ministerstvem spravedlnosti dokončena tvorba Resortní strategie pro rozvoj eJustice na období let 2016 – 2020, jejímž cílem je definovat možnosti dalšího rozvoje elektronizace justice. Dokument podrobně analyzuje současný stav...

Dodavatelem IS evidence přestupků bude firma CCA Group, které IT firmy neuspěly?

Komentář Rejstřík trestů včera podepsal s vítězným uchazečem společností CCA Group a.s. smlouvu na vytvoření nového informačního systému centrální evidence přestupků a zajištění jeho technické podpory. Evidence přestupků bude uvedena do provozu od 1. října...

Odštěpný závod ICT služby České pošty dostane od MV tendr na licence SAP formou "in-house" výjimky

Komentář Server eGov.cz má k dispozici materiál, z kterého vyplývá, že Chovancův resort předloží vládě informaci o svém záměru zadat zakázku na rozšíření poskytování stávajících služeb podpory provozu a rozvoje ekonomického informačního systému (EKIS). Cílem...

Další projekt Ťoka - dálniční známky má nahradit videotolling

Komentář Resort dopravy předloží ještě nyní v květnu vládě návrh na zrušení papírových dálničních kupónů, které má nahradit elektronický kamerový systém, tzv. videotolling. Cílem je zvýšení komfortu řidičů, kteří by k úhradě časového poplatku mohli nově...

Přinese nařízení eIDAS úpravy zabezpečení systému při vydávání osobních identifikačních dokladů?

Komentář Server eGov.cz má k dispozici materiál, z kterého vyplývá, že evropské nařízení eIDAS přinese zásadní změny v oblasti elektronické identifikace a elektronického podpisu a zároveň klade určité technologické nároky na úroveň důvěryhodnosti...

Stát si nedostatečně cení ICT odborníků, jaké jsou rozdíly v platech oproti soukromému sektoru?

Komentář Server eGov.cz má k dispozici materiál ministerstva financí, který analyzuje možností odměňování zaměstnanců veřejné správy na úseku informačních a komunikačních technologií za účelem vytvoření konkurenceschopné podmínky pro získání a udržení...

Sběr hlasů na podporu prezidentských kandidátů na CzechPOINTech? Možná ano, ale za poplatek

Komentář Ministerstvo vnitra poslalo do připomínkového řízení návrh změny volebních zákonů pro prezidentskou volbu. Zatímco při první přímé volbě hlavy státu v roce 2013 bylo pro přijetí kandidátky potřeba získat podpisy 50 tisíc občanů bez dalšího ověřování...

1 2 4 5 6 7 8 10 11