Domů Komentáře

Komentáře

Boj o miliardy na vysokorychlostní internet se vyostřuje, ICT Unie se rozešla s vnitrem

Komentář Zástupci sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací ICT Unie včera 9. září 2015 na tiskové konferenci demonstrativně oznámili jednostranné vypovězení memoranda o spolupráci na rozvoji elektronizace veřejné správy....

eGov.cz: Blíží se 7. ročník konference „České právo a informační technologie“, přijdete?

Komentář Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity zve k účasti na VII. ročníku národní konference České právo a informační technologie, která se koná ve dnech 24. - 25. září 2015. Server eGov.cz je opět dlouholetým mediálním partnerem...

Úřednická zkouška obsahuje jen jednu otázku z e-Governmentu. Budou úředníci digitálně negramotní?

Komentář Sada tří set otázek úřednické zkoušky, kterou budou skládat úředníci dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, obsahuje jen jednu jedinou otázku zaměřenou na elektronizaci veřejné správy. Zatímco všichni úředníci skládající zkoušku budou muset...

Registr vozidel bude provozovat ICZ za 45 milionů další rok a půl. Proč to nejde levněji s O2?

Komentář Vláda vzala včera na vědomí informaci ministra dopravy, že provoz centrálního registru vozidel bude nadále zajišťovat jeho současný provozovatel, společnost ICZ – opět na přímo a bez soutěže. Ačkoli se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku,...

Vnitro chce na plnění plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy 50 služebních míst navíc

Komentář Server eGov.cz má k dispozici schválený vládní materiál ministerstva vnitra, na základě kterého došlo spolu s aktualizací předloženého materiálu „Doplnění a aktualizace Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky...

Ministr Babiš informoval o stavu příprav tendrů na dodávku aplikace EET

Komentář Server eGov.cz má k dispozici dokument, který včera projednala vláda, kde ministerstvo financí informovalo o postupu při technickém zabezpečení elektronické evidence tržeb (EET). Tendr na dodávku aplikace uzavřené veřejné zakázce na dodávku aplikace...

Jak se daří zavádět IPv6 a DNSSEC v rámci veřejné správy?

Komentář Je tomu již přibližně měsíc, odkdy mají ministerstva a ústřední správní úřady povinnost zabezpečit všechny jimi držené domény prostřednictvím DNSSEC. Ještě déle pak mají povinnost podporovat IPv6, a to jak na webových a jmenných serverech (již od 1....

Připojení k internetu je v českých podnicích samozřejmostí

Komentář Z vládního materiálu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který má server eGov.cz k dispozici, vyplývá, že od roku 2003 má přístup k internetu 90 i více procent podniků. Zatímco v roce 2002 se ještě více než polovina podniků v ČR připojovala...

Portál datových schránek i web MV či MPSV zůstávají nezabezpečeny - usnesení vlády navzdory

Komentář V souladu s Usnesením vlády č. 982 ze dne 13. prosince roku 2013 by od včerejšího dne měly být všechny stránky veřejné správy zabezpečeny technologií DNSSEC. Podle tohoto usnesení mají všechny ústřední orgány státní správy, tj. ministerstva a další...

MZe zadá bez soutěže tendr na upgrade ekonomického IS SEIWIN3

Komentář Vláda projednala materiál ministra zemědělství, který má server eGov.cz k dispozici s informací o chystané IT zakázce s názvem „Technologický upgrade výrobně/ekonomického IS SEIWIN 3 na SEIWIN 5“. Zakázka za 16,5 mil. korun bude zadána bez soutěže v...

1 2 7 8 9 10 11