Slovník pojmů

Centrální místo služeb (CMS)

Vytváří základní stavební prvek celé komunikační infrastruktury veřejné správy. Bude realizovat služby pro výměnu dat a služeb mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy, resp. bude umožňovat, aby každý zaměstnanec a úředník veřejné správy získal prostřednictvím CMS efektivnější přístup k informacím, na které má dle platné právní úpravy nárok. Komunikační infrastruktura také poskytuje všechny potřebné služby ke komunikaci v celé veřejné správě a zajišťuje komunikaci v rámci Evropské unie a to jak s orgány jednotlivých členských států, tak i s orgány EU.

Centrální registrační místo

Speciální pracoviště zřizované od srpna 2006 při živnostenských úřadech, kde může klient zároveň při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení a podání i vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce, a to pomocí tzv. Jednotného registračního formuláře dle živnostenského zákona. Tuto funkci splňují také pracoviště Czech POINT.

Certifikace

Způsob ověření požadované kvality či stanoveného požadavku. Používá se pro ověření jednotlivce či skupiny obyvatel vykonávajících podobné či shodné činnosti, vyžadující ověření kvality a nutnost jejího prokázání (lektoři, technologické postupy, kontrola kvality, atd.).

CMS

Content Management System je počítačový systém zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu..

Czech POINT

Asistované místo výkonu veřejné správy,kde lze zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.

Czech POINT@office

Je neveřejné pracoviště úřadu, kde úředník samostatně čerpá informace, ověřuje a předkládá podání v rámci k eGovernmentu. Je určený pro úředníky orgánů veřejné moci, kteří ze zákona přistupují k rejstříkům nebo provádějí autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední. (Např. místo toho, aby občan nebo podnikatel dokládal Výpis z rejstříku trestů, úředník si pořídí nutný doklad pomocí Czech POINT@Office.)