Slovník pojmů

e-Government

Modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií s cílem maximálněě zpřístupnit a zjednošit pro občany styk s veřejnou správou.

e-Health

komplexní soubor ICT nástrojů využívaných ve zdravotnictví s cílem časově i ekonomicky zefektivnit zdravotní péči

e-Justice

modernizace justice s využitím ICT s cílem zefektivnit, urychlit, zpřístupnit a zlevnit procesy v rámci celé justice

e-Learning

Je realizace výuky s použitím prostředků informačních technologií.

e-podpis

údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které umožňují ověřit totožnost podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě

e-Sbírka

vize elektronické Sbírky zákonů - připravuje se vybudování portálu, který umožní bezplatný přístup ke všem platným právním předpisům a mezinárodním smlouvám

elektronická podatelna

určená pro příjem datových zpráv na úřadech. Občané mohou využít tuto možnost, nemají-li zřízenu datovou schránku.

elektronická značka

obdoba e-podpisu s tím rozdílem, že elektronickou značku může vydávat kromě fyzické osoby i právnická osoba či úřad

eOP

elektronický občanský průkaz

ePUSA

Elektronický portál územních samospráv, který obsahuje kontaktní informace na samosprávné orgány veřejné správy.